ZKM Opleidingen

 

Je wil als coach, psycholoog of therapeut structuur bieden maar niet sturend zijn!

Je wil je cliënt begeleiden, maar niet leiden.

Je wil dat jouw cliënt zelf antwoorden vindt en daarmee zelf de koers bepaalt.

Je wil oplossingsgericht werken met daarin alle ruimte voor het verhaal en het zelf onderzoek van je cliënt. Je weet dat op deze manier niet alleen de problemen boven tafel komen, maar juist ook de mogelijkheden en de antwoorden.

Je wil met een echt verdiepende methode werken! Een methode die aandacht heeft voor de onderliggende gevoelens. Want je weet dat het negeren van gevoelens en blijven hangen in het denken, iemand meestal niet verder brengt.

Je weet dat het belangrijk is dat niet alleen die patronen waar de cliënt in een valkuil trapt zichtbaar worden, maar vooral ook waar de energie en motivatie zitten! Immers daarin ligt de sleutel naar écht fundamentele verandering!

De ZelfKennisMethode (ZKM) geeft jou als begeleider de structuur om de regie los te kunnen laten.

Zo stimuleer je echte verandering van binnenuit!

 

Er zijn twee ZKM opleidingen:

Beide opleidingen duren circa 2 jaar en leiden op tot gecertificeerd ZKM-beoefenaar. 

Ze spelen ook een belangrijke rol voor de professionalisering en nascholing van leden van de ZKM Vereniging.

 

WORKSHOPS 

  

Meer licht op wat je werkelijk beweegt

Inleiding: 
In deze workshop ervaar je in het kort wat de kern is van het narratieve werken. Daar waar het verhaal van de cliënt over falen, vastlopen of geen oplossing vinden de overhand heeft, is het (her)vinden van het verhaal over mogelijkheden, verlangen en inspiratie een weg waarlangs verandering plaats kan vinden. De kracht van het narratieve werken, schuilt in de actieve rol die de klant krijgt in het zoeken naar de betekenis en invloed van levenservaringen op het huidige leven. Narratief werken vraagt van de psycholoog een attitude van volledig openstaan en nieuwsgierig zijn, waarbij je jouw eigen betekenisgeving en doelstelling op de achtergrond houdt.

Doelstelling:
Na de workshop heb je als deelnemer geoefend met enkele narratieve manieren van coachen. Je hebt kennis gemaakt met de kern van het narratieve luisteren en met welke interventies het verhaal van de cliënt zich verder kan ontwikkelen in de voor hem of haar gewenste richting. Je kent de basishouding van de dialogische en narratieve benadering —gelijkwaardigheid, eigen deskundigheid en de eigen keuzemogelijkheid van de cliënt— en leert van daaruit bij te dragen aan de zelfontwikkeling van de cliënt. Specifiek besteden we in de workshop aandacht aan de Waarderings- en Motivatietheorie van prof. Hubert Hermans. Deze benaderingswijze maakt deel uit van de narratieve psychologie en heeft als centraal gegeven ‘de mens als verhaal’. Afgelopen 40 jaar heeft zich deze bijzondere vernieuwing in de psychologie zich uitontwikkeld tot een sterke theorie op internationaal niveau, met veel toepassingen in de praktijk.

Inhoud van de workshop:
• Narratieve grondbeginselen in het luisteren naar de hulpvraag.
• Werken met metaforen, het ontdekken van de diepere betekenis van onze verhalen.
• Werken met verhalen en een gevalideerde gevoelslijst, waarmee de cliënt een link kan leggen tussen zijn gedrag en het onderliggende sturingsmechanisme.
• Theoretische toelichting aan de hand van de “cirkel van de waarderingstheorie” (prof H.J.M. Hermans).
• Afsluiting met ruimte voor vragen.

Praktische informatie:

Tijd: 10.00 uur tot 17.30 uur.

Locatie: Zusterplein 22 te Zeist. Prijs: € 225 inclusief lunch en syllabus 

Docenten: Desirée Pieters, psycholoog/orthopedagoog NVO; Selma Roenhorst, registerpsycholoog A&O NIP; beiden docenten ZKM opleiding R&A.

Deze inleidende workshop is geaccrediteerd bij het SKB, NOBCO en het NIP A&O, A&G.

De workshop is ook te volgen als introductie workshop op de ZKM opleiding.

Opgeven kan door een mailtje te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

NASCHOLING

 

Masterclass Validatie in het licht van visie 


Binnen de Waarderingstheorie is Valideren ‘waarmaken’ wat de cliënt vanuit de verkregen inzichten wil ontwikkelen in zichzelf. De cliënt kan na het zelfonderzoek op een andere manier naar zichzelf kijken. Hierdoor kan de cliënt meer ruimte ervaren om te mogen kiezen tussen oud en nieuw gedrag.

In deze verdiepingsklas( 2 daagse) gaat het om:
Na de inzichten uit de ZKM blijft het ideaal beeld van onszelf doorwerken aan ‘het nu wel echt goed of anders doen’. Ook kunnen oude patronen extra hard naar voren komen om veranderingen te belemmeren. Als coach leren we in deze masterclass om cliënten te helpen met het herkennen en doorzien van de dynamiek van het ‘ideaalbeeld van het zelf’ en de vaak nieuwe valkuil van het perfectionisme. (‘nu moet ik met al deze zelfinzichten wél verbeteren’, versus ‘met mildheid en empathie naar jezelf kunnen kijken in je eigen groeiproces’).


De doelen van deze verdiepingsklas zijn:
❖ Leren om een krachtige visie te formuleren
❖ Leren hoe je tot een stimulerende en effectieve validatieopdracht komt
❖ Extra aandacht voor het combineren van het kernkwadrant van Ofman en de ZKM
❖ Het leren inzetten van het oplossingsgericht werken in het ZKM validatieproces
❖ Het verdiepen van het inzicht in de ontwikkeling van de Z en A dynamiek


Wat biedt deze verdiepingsklas de coach?
❖ Bewustwording hoe je als coach jezelf kunt inzetten als instrument om het validatieproces te stimuleren
❖ Attitude om weerstand en terugval te zien als een kans in het proces van verandering en vaardigheden om er opbouwend en stimulerend mee om te gaan
❖ Hoe te komen tot stimulerende en effectieve validatieopdrachten

Daarnaast en daarin verweven puur praktische zaken als:
❖ Een verantwoorde theoretische onderbouwing
❖ Oefenen met casusmateriaal
❖ Oefenen van oplossingsgerichte vaardigheden zoals: omgaan met successen en krachten van de cliënt, feedback, schaalvragen, omgaan met tegenslag en terugval en de moeilijke momenten die het leven nu eenmaal brengt
❖ Een aanscherping van het protocol van de ZKM

Praktische info
Prijs €600 particulier, €700 zakelijk inclusief lunches, diner, materiaal.
Locatie: Zeist
Tijd: 3 en 4 juni 2022
Opgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

 

Werkt de ZKM ook binnen relaties? Zeker wel!


Krijg jij als ZKM-professional ook steeds meer vragen over relaties? Wist jij dat de ZKM ook bij relatieproblemen in te zetten is bij stellen? Je gaat dan zowel individueel, als ook met het stel aan de slag. Een ZKM-traject is inzetbaar ter preventie van een relatiecrisis, als een soort relatie-APK. Maar ook bij het oplossen van een relatiecrisis bewijst de ZKM haar meerwaarde.

Binnen onze opleiding geven wij een tweedaagse bijscholing voor ZKM-professionals om de Zelf Konfrontatie Methode in te zetten bij stellen. Vooral in deze tijd lopen stellen tegen de randen van hun relatie aan. Door samen een relatie-ZKM te doorlopen kweken ze meer wederzijds begrip voor elkaar, leren ze hun verschillen en overeenkomsten te doorgronden en ontdekken ze aanknopingspunten om hun relatie te verbeteren.

In deze verdiepende bijscholing leer je in twee dagen onze wetenschappelijk onderbouwde methodiek toe te passen binnen relaties. Na een korte kennismaking met het ontstaan en verloop van relatieproblemen staan we stil bij het belang van een goede gezamenlijke intake waarin de relatie-ZKM wordt toegelicht en doelen worden vastgesteld. Je leert de methodiek op maat te maken voor het betreffende stel en we oefenen met onderdelen van het ZKM-relatietraject aan de hand van concrete casuïstiek. Ook eigen casuïstiek is welkom.

Investering: € 595,-     

Locatie:       in Utrecht (nabij NS-station Utrecht Centraal)

Data:          23 en 30 september 2022 van 10 tot 16.30 uur                                                                                                          

 

Wil je meer informatie of je aanmelden voor deze scholing? Mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel met Greetje Schout 06-20626256 

Opleiding Persoonlijk Positie Repertoire

 

Een 3-daagse voor ZKM’ers, die het basisgedeelte van een ZKMopleiding hebben afgerond.

"Ik wil het wel maar .............."         Met welke stemmen spreken wij?

Ambivalente gevoelens vormen bij een wens om te veranderen het grootste struikelblok. Binnen een gestart validatietraject kan het 'ja-maar' een overheersende rol blijven spelen. Op zo'n moment geeft een helder in- en overzicht van de stemmen waarmee de persoon spreekt (de posities die in worden genomen) weer mogelijkheden om het veranderingsproces vorm te geven en te versnellen.

Deze praktische methode nodigt cliënten uit verschillende kanten van zichzelf te onderzoeken, te begrijpen en indien nodig te herschikken.

-              Met welke stem spreken we in wiens aanwezigheid, in welke situatie?
-              Wat maakt dat we in verschillende situaties zo spreken?
-              Welke stem brengen we snel tot zwijgen?
-              Wat maakt dat we deze stem onderdrukken? enz.

Er wordt accreditatie aangevraagd voor Arbeid- en Organisatie Psycholoog NIP en Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP.

De opleiding omvat drie dagen, de eerste dag heeft een avondprogramma. 

Het aantal deelnemers is 4, 6, 8 of 10, kosten € 890 exclusief BTW.

 

Accreditatie
Voor de registers Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP: 26 punten verdeeld over de categorieën A&O Kennis (10) A&O Vaardigheden (16).
 
De opleiding omvat drie dagen, de eerste dag heeft een avondprogramma. Het aantal deelnemers is 4, 6, 8 of 10, kosten € 890 exclusief BTW.
 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Paulien van Kessel (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 024 3786812)
 

 

 

 

 

 

 

ZKM PROFESSIONAL?
 1. Telefoonnummer(*)
  Ongeldige invoer
 2. Naam(*)
  Ongeldige invoer
 3. E-mail(*)
  Ongeldige invoer
 4. Vraag(*)
  Ongeldige invoer
 5. (*)
  Ongeldige invoer