COMMISSIES

Commissie Kwaliteit

 • Mieke Wijdeveld
 • Rob de Ruiter
 • Maartje Roeterdink

Wetenschapscommissie

 • Richard van de Loo (voorzitter)
 • Margreet Poulie
 • Ina ter Avest (lid en vertegenwoordiger van het bestuur)
 • Jutta König
 • Caroline Horikx
 • Gerben Westerhof (hoogleraar Narratieve Psychologie Universiteit Twente)
 • Adviseur van de wetenschapscommissie is: prof. dr Hubert Hermans

Werkgroep ZKM programmatuur

 • Marnix van Abbe (voorzitter)
 • Margreet Poulie
 • Bernadette Cousin
 • Paulien van Kessel

Klankbordgroep ZKM programmatuur

 • Ben Schimmel
 • Judith Smeets
 • Bert Holman
 • Paul ten Brink

Klachtencommissie en College van Beroep

 • Paul de Kerf (voorzitter Klachtencommissie)
 • Carla Spitz (lid Klachtencommissie)
 • Ankie Hendrik (lid Klachtencommissie tot vervanging is gevonden)
 • Erica Gasseling (reservelid Klachtencommissie)
 • Astrid Versantvoort ( klachtenfunctionaris)
 • Anna Zanen (voorzitter College van Beroep)
 • Rob van Dijk (lid College van Beroep)
 • Joyce von Oerthel (ambtelijk secretaris van de Klachtencommissie en College van Beroep)

 

 

Susanne is sinds 2007 ZKM-consultant® en als zelfstandige werkzaam. Susanne staat bekend als transparant en energiek. Door haar uitnodigende houding gaan mensen als vanzelf met haar in gesprek en begeleidt zij hen bij het ontrafelen van problemen. Haar natuurlijke talent is om zaken van verschillende kanten te belichten. Ze is op haar best als mensen of teams vast dreigen te lopen en op zoek zijn naar andere mogelijkheden. Susanne is in staat vanuit haar open mind en geloof in ieders persoonlijke talenten, mensen optimaal tot hun recht te laten komen. Haar veelzijdige ervaring en onderzoekende vaardigheden helpen bij het creëren van een ander perspectief. Susanne is afgestudeerd als bestuurskundige aan de Universiteit Twente, als inspecteur van politie aan de Nederlandse Politieacademie en als ZKM-consultant®. Ze heeft ervaring als sociaal wetenschappelijk beleidsonderzoeker, organisatie-adviseur en leidinggevende bij de Nederlandse politie. Ingewikkelde zaken vertaalt ze naar heldere communicatie. Sinds 2008 werkt zij als persoonlijk coachen als onderzoeker. In haar coaching werkt zij vanuit eigen ervaringen in de dagelijkse praktijk. De ZKM en PPR staan daarin centraal. Op basis hiervan ontdekken mensen zelf hun kwaliteiten, drijfveren en onbewuste gedragspatronen. Susanne gelooft niet in een ‘quickfix’ en neemt de tijd om te verdiepen en verankeren. Thema’s zijn: talentontwikkeling, teamcoaching, werkstress, loopbaanbegeleiding en leiderschapsontwikkeling. Voor meer informatie: www.susanneholtackers.nl   

ZKM PROFESSIONAL?
 1. Telefoonnummer(*)
  Ongeldige invoer
 2. Naam(*)
  Ongeldige invoer
 3. E-mail(*)
  Ongeldige invoer
 4. Vraag(*)
  Ongeldige invoer
 5. (*)
  Ongeldige invoer