Rob de Ruiter
Rob de Ruiter   ©   

Werk adres

MA, begeleidingskundige, LVSC organisatiebegeleider, ZKM consultant®, NOBCO-EMCC European Senior Practitioner Coach®
Utrecht
Beereveld 24
3621 GX
BREUKELEN
06-13268813
...

Extra informatie

Rob is eigenaar van ECHT in Gesprek, werkt samen met diverse professionals en is aangesloten bij de netwerkorganisatie Het Communicatiehuys.

 

ECHT in Gesprek begeleidt mensen en teams. Het doel is bereikt als mensen met plezier, rust en focus kunnen leven en werken. Daarmee levert ECHT in Gesprek een positieve bijdrage aan de doelstellingen en duurzame toekomst van organisaties.

  

Klanten benoemen als resultaat:

- anders staan in hun leidinggevende functie

- zelfbewuster zijn en beter kunnen reflecteren op eigen gedrag

- meer verantwoordelijkheid nemen en initiatief tonen
- durven benoemen wat er echt speelt

- daadwerkelijk in actie komen en passende keuzes maken

- meer rust in het dagelijks functioneren

 

Mensen ontdekken hun kwaliteiten, drijfveren en onbewuste gedragspatronen. Daarna wordt dat omgezet in concreet gedrag. Wij geloven niet in een ‘quickfix’ en nemen de tijd om te verdiepen en verankeren.

 

Als begeleidingskundige werkt Rob samen met de betrokkenen in organisaties om hardnekkige, schijnbaar onoplosbare problemen of patronen duidelijker te maken, zodat hier ruimte en verandering in kan komen.

 

De thema’s zijn:leiderschapsontwikkeling, teamcoaching, organisatieverandering, werkstress, loopbaanbegeleiding.

 

Het opzetten van interne academy's bij organisaties behgoort tot de mogelijkheden evenals het verzorgen van intervisie en supervisie.

 

Voor meer informatie verwijzen we je naar de website: www.echtingesprek.nl

Feedback Client

Diversen

Femke Kapteijn Omgevingsmanager:

Binnen de drukte van het werkende leven neemt Rob echt de tijd om samen stil te staan bij wie je bent en wat je beweegt. Wanneer je constant wordt geleefd door alle afspraken om je heen, is dat best moeilijk. Voor mij was het heel leerzaam om vanuit ervaren praktijksituaties bepaalde kernovertuigingen te herleiden. En heel eerlijk: hoe fijn is het om eventjes alleen maar over jezelf te mogen praten!

 

Laurens Lasseur, Manager strategie & ontwikkeling en Senior consultant

Rob is een sensitieve en intelligente coach. Hij kan zeer goed luisteren, filteren en aan de hand daarvan to-the-point vragen stellen, die iedere keer opnieuw leiden tot een aanscherping van de eigen gedachten. Onder zijn begeleiding én met behulp van de ZKM-methode is het mogelijk om dichter bij jezelf te komen te staan, in je eigen kracht te gaan staan en op een eigen wijze meer uit jouw leven te halen. Onze gesprekken waren uitdagend en soms confronterend, maar resulteerden altijd in nieuwe inzichten en een blijvende positieve verandering

 

Koen van Oosterhout, Mede eigenaar DPI en Senior consultant

Samen met Rob begonnen aan een lange reis van zelfontdekking en besef. Besef van hoe je als mens, collega en partner in elkaar zit en wat de rode draad van jouw "zijn" en "doen" is! Rob heeft mij hierin mee op reis genomen en mij de instrumenten aangereikt om zelf te ervaren waarom je doet zoals je doet! Zelf ervaren is geloven en inzien wat jouw manier van communiceren en acteren voor effect heeft op anderen om je heen. Rob heeft een rustige en scherpe analytische blik op het verhaal dat je brengt en weet snel te doorgronden hoe je in elkaar zit.....dat je daar zelf wat langer voor nodig hebt, hoort bij het proces tot zelfontdekking! Ik merk een wezenlijk verschil met hoe ik gesprekken, discussies en conflicten benader in vergelijking met een jaar geleden. Ik heb inzage gekregen in waarom bepaalde benadering en voorbereiding niet gebracht hebben wat ik gehoopt had dat ze gingen brengen. Ervaren hoe besef van je houding je verder kan helpen om escalatie te voorkomen dan deze te initiëren. Ik ben blij met de nieuwe weg die ik hiermee ben ingeslagen en profiteer hier dagelijks van. Ik had deze reis niet willen missen! Dankjewel Rob! 

 

Sylvie van der Born, eigenaar HB wijzer, specialist begaafdheid bij Rosj Pina

Ik was op zoek naar iemand die mij kon helpen om mijn loopbaan een nieuw leven in te blazen. De nieuw koers was mede door de goede hulp van Rob snel bepaald. De Zelf Konfrontatie Methode bleek hiervoor een goede methode, omdat dit veel nieuwe informatie geeft. Daarna was er nog een lange weg te gaan om alle oude valkuilen dicht te gooien, of herkenbaar te maken zodat ze omzeild kunnen worden. Hierbij was de deskundigheid van Rob belangrijk, maar ook de prettige persoonlijkheid, de humor, de lastige vragen en de betrokkenheid speelde hierbij een grote rol.

 

Twan Driessen, General Director at Stichting centrum 45

Rob en zijn collega hebben met twee krachtige interventies binnen ons centrum wezenlijk nieuwe processen opgestart, die elkaar aanvullen en nu heel natuurlijk in het alledaagse werk hun plek hebben. Hun ongedwongen en waarderende benadering van organisatie- en cultuurverandering genereert verrassend veel energie. Die insteek heeft impact en blijkt duurzaam. De continuïteit is gewaarborgd door de training van een intern Kernteam. Ze faciliteren het proces gedegen en sturen aan op verantwoordelijkheid en realisatie door de organisatie. Zelf blijven ze daarbij zoveel mogelijk op de achtergrond.

 

Henk van Vliet, voorzitter NVM Brabant Noordoost

Als bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en vastgoeddeskundigen NVM, afdeling Brabant Noordoost werkten wij samen met Rob. Rob is er in geslaagd om binnen een grote groep van (meer dan kritische) makelaars, een overtuigend draagvlak te creëren voor belangrijke vernieuwingen. Het grote verschil dat Rob weet te maken is dat er nu veranderingen plaatsvinden welke INTRINSIEK worden gedragen en daarom duurzaam zijn. Met zijn rust, behoud van overzicht en kennis van zaken is er door Rob nu een proces in gang gezet welke voor ons van eminent belang is. Daar dit proces door Rob is geïnitieerd en optimaal begeleid, is de toegevoegde waarde van Rob ook zeer groot. Rob heb ik ervaren als integer, overtuigend en bovenal een vriendelijk persoon die ik graag aanbeveel.

 

 

ZKM PROFESSIONAL?
 1. Telefoonnummer(*)
  Ongeldige invoer
 2. Naam(*)
  Ongeldige invoer
 3. E-mail(*)
  Ongeldige invoer
 4. Vraag(*)
  Ongeldige invoer
 5. (*)
  Ongeldige invoer