ZKM vereniging

ZKM coaches zijn professionals die werkzaam zijn in de (gezondheids)zorg, welzijn, bedrijfsleven, onderwijs, etc. Zij hebben een academische of HBO-achtergrond en hebben daarnaast een ZKM-opleiding gevolgd bij een door de ZKM vereniging erkend opleidingsinstituut.

De ZKM vereniging is sinds 1996 de branche- en belangenvereniging voor ZKM'ers, met zo'n 290 leden. Onze kerntaak:

 • het vergroten van kennisdeling en mogelijkheden voor onderlinge contacten;
 • het bewaken van de kwaliteit van de ZKM-coaching;
 • het stimuleren van de praktijkbeoefening.

De ZKM vereniging biedt een platform aan ZKM-professionals. Ze behartigt de belangen van onze praktijk beoefenende leden op professioneel en commercieel gebied, en bieden al onze leden een ontmoetingsplaats voor de uitwisseling van kennis en ervaring. Daarnaast zorgen we voor professionaliserings- en nascholingsmogelijkheden, zo mogelijk in samenwerking met anderen (zoals de Maatschap Opleiding Zelfkonfrontatiemethode en Waarderingstheorie en de ZKM Opleiding Reflection & Action).

Ook werken we mee aan publicaties over ZKM-coaching en participeren we in een nieuw te ontwikkelen Dialogical Self Academy. Speerpunten van ons beleid zijn kwaliteitsverbetering, de digitale dialoog, effectieve marketing van de ZKM en het bewerkstelligen van vergoeding van de ZKM door (zorg)verzekeraars.

Ontmoetingen

Jaarlijks organiseren we onze Jaardagen: sfeervolle ontmoetingen met collega's, waarbij alle mogelijke ZKM-gerelateerde onderwerpen aan bod komen, én een hoofdthema centraal staat.

Lid worden

Onze leden zijn praktijkbeoefenaars en mensen die de ZKM een warm hart toedragen. Ben je ZKM begeleider en wil je meer informatie? Klik dan op de aanmeldbutton rechts op de site. 

De ZKMvereniging kent twee soorten leden:

 1. ZKM-beoefenende leden, dat wil zeggen leden die in hun praktijk de ZKM gebruiken.
 2. Sympathiserende leden: leden die het doel en de middelen van de Vereniging onderschrijven.

Bij de ZKM-beoefende leden zijn er drie categorieën:

 1. Leden met volledige certificering en kwaliteitsregistratie. Dit zijn leden met een volledige, door de beroepsvereniging erkende opleiding in de ZKM achter de rug in combinatie met een schriftelijke verklaring dat men werkt volgens de richtlijnen van het kwaliteitsbeleid.
 2. Leden met volledige certificering. Dit zijn leden met een volledige, door de beroepsvereniging erkende opleiding in de ZKM achter de rug.
 3. Leden die nog in opleiding zijn.

De kosten en de gecombineerde collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

De kosten van het lidmaatschap bedragen € 110,-- per jaar. ZKM-studenten betalen de eerste 2 jaren een contributie van € 60,-- per jaar. Alle leden betalen voor de ZKM software per jaar € 50,-- excl btw, (10,50 btw)

ZKM-beoefenende leden, dus ook nog studerenden, die zich opgeven als lid,  worden geacht deel te nemen aan de Collectieve Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Hiervoor geldt een aantrekkelijk aanbod van € 75,-- premie op jaarbasis (ex BTW), waaraan de beroepsvereniging in 2015 50% bijdraagt. Mogelijk wordt deze subsidie ook in 2016 voortgezet. Dit betekent dat je voor slechts enkele tientjes per jaar verzekerd bent van enige financiële rugdekking wanneer je onverhoopt in je praktijk te maken krijgt met klachten, claims en schade. Aangezien individuele polissen vaak honderden euro’s jaarpremie kosten, verdien je hiermee eigenlijk al een flink deel van je jaarlijkse contributie terug. De kosten van de premie die voor jouw rekening komt worden via een opslag op je contributie in rekening gebracht. Op deze website staat meer info over deze verzekering.

Voorwaarden voor het lidmaatschap

 1. Het doel van de vereniging onderschrijven. Dit is in de statuten als volgt omschreven:
 • Het dienen van de maatschappelijke en beroepsbelangen van de aangesloten leden.
 • Het bevorderen van de toepassing van de waarderingstheorie en de ZKM-methodiek in binnen- en buitenland.
 • Het bevorderen van de ontwikkeling van de waarderingstheorie en ZKM-methodiek, onder andere door het aandragen van ervaringen uit het beroepsveld.
 1. Het naleven van de statuten en reglementen van de vereniging alsmede de besluiten van de organen van de vereniging. Denk in dit kader aan de regels inzake het kwaliteitsbeleid, het privacybeleid en de beroepsethiek.

Hoe meld ik mij aan?

 1. Download hier het aanmeldingsformulier 
 2. Vul dit in.
 3. Vul ook de privacyverklaring ZKMvereniging in. Hierdoor geef je toestemming dat jouw gegevens binnen de leden van de beroepsvereniging via het besloten deel van de website mogen worden gedeeld.
 4. Vul tenslotte ook het aanvraagformulier Vermelding Website in, waardoor je toestemming geeft dat jouw gegevens ook zichtbaar zijn op het openbare deel van de website.
 5. Scan en mail alle ondertekende formulieren naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. t.a.v. Doreth Hamers.
 6. Alle documenten worden vervolgens beoordeeld door het bestuur; waarna je bericht ontvangt of je tot het lidmaatschap bent toegelaten. Het lidmaatschap wordt definitief zo gauw de verschuldigde contributie is betaald.

Nog vragen?

Mail die naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. t.a.v. Doreth Hamers.

Dank voor jouw belangstelling en hopelijk kunnen we jou spoedig als nieuw lid welkom heten!

 

 

ZKM PROFESSIONAL?
 1. Telefoonnummer(*)
  Ongeldige invoer
 2. Naam(*)
  Ongeldige invoer
 3. E-mail(*)
  Ongeldige invoer
 4. Vraag(*)
  Ongeldige invoer