ZKM -lidmaatschap

ZKM coaches zijn professionals die werkzaam zijn in de (gezondheids)zorg, welzijn, bedrijfsleven, onderwijs, etc. Zij hebben een academische of HBO-achtergrond en hebben daarnaast een ZKM-opleiding gevolgd bij een door de ZKM vereniging erkend opleidingsinstituut.

De ZKM vereniging is sinds 1996 de branche- en belangenvereniging voor ZKM'ers, met zo'n 290 leden. Onze kerntaak:

 • het vergroten van kennisdeling en mogelijkheden voor onderlinge contacten;
 • het bewaken van de kwaliteit van de ZKM-coaching;
 • het stimuleren van de praktijkbeoefening.

De ZKM vereniging biedt een platform aan ZKM-professionals. Ze behartigt de belangen van onze praktijk beoefenende leden op professioneel en commercieel gebied, en bieden al onze leden een ontmoetingsplaats voor de uitwisseling van kennis en ervaring. Daarnaast zorgen we voor professionaliserings- en nascholingsmogelijkheden, zo mogelijk in samenwerking met anderen (zoals de Maatschap Opleiding Zelfkonfrontatiemethode en Waarderingstheorie en de ZKM Opleiding Reflection & Action).

Ook werken we mee aan publicaties over ZKM-coaching en participeren we in een nieuw te ontwikkelen Dialogical Self Academy. Speerpunten van ons beleid zijn kwaliteitsverbetering, de digitale dialoog, effectieve marketing van de ZKM en het bewerkstelligen van vergoeding van de ZKM door (zorg)verzekeraars.

Ontmoetingen

Jaarlijks organiseren we onze Jaardagen: sfeervolle ontmoetingen met collega's, waarbij alle mogelijke ZKM-gerelateerde onderwerpen aan bod komen, én een hoofdthema centraal staat.

Lid worden

Onze leden zijn praktijkbeoefenaars en mensen die de ZKM een warm hart toedragen. Ben je ZKM begeleider en wil je meer informatie? Klik dan op de aanmeldbutton rechts op de site. 

De ZKMvereniging kent twee soorten leden:

 1. ZKM-beoefenende leden: dat wil zeggen leden die in hun praktijk de ZKM gebruiken.
 2. Sympathiserende leden: leden die het doel en de middelen van de Vereniging onderschrijven.

Bij de ZKM-beoefende leden zijn er drie categorieën:

 1. Leden met volledige certificering en kwaliteitsregistratie. Dit zijn leden met een volledige, door de beroepsvereniging erkende opleiding in de ZKM achter de rug in combinatie met een schriftelijke verklaring dat men werkt volgens de richtlijnen van het kwaliteitsbeleid.
 2. Leden met volledige certificering. Dit zijn leden met een volledige, door de beroepsvereniging erkende opleiding in de ZKM achter de rug.
 3. Leden die nog in opleiding zijn.

De kosten 

De kosten van het lidmaatschap bedragen € 160,-- per jaar.

ZKM-studenten betalen de eerste 2 jaren een contributie van € 110,-- per jaar.  

Voor belangstellende leden zijn de kosten € 35,-- per jaar. 

Verzekeringen 

ZKM-beoefenende leden, dus ook nog studerenden, die zich opgeven als lid, worden geacht deel te nemen aan de Collectieve Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Hiervoor geldt een aantrekkelijk aanbod van € 75,-- premie op jaarbasis (ex BTW). Dit betekent dat je voor slechts enkele tientjes per jaar verzekerd bent van enige financiële rugdekking wanneer je onverhoopt in je praktijk te maken krijgt met klachten, claims en schade. Aangezien individuele polissen vaak honderden euro’s jaarpremie kosten, verdien je hiermee eigenlijk al een flink deel van je jaarlijkse contributie terug. De kosten van de premie die voor jouw rekening komt worden via een opslag op je contributie in rekening gebracht. Op deze website staat meer info over deze verzekering. 

Als je een eigen praktijk begint als coach/counsellor ben je officieel zorgverlener in de complementaire zorg. Sinds 1 januari 2017 val je daarmee onder de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg (WKKGZ). Wij hebben ons daarvoor als vereniging aangesloten bij het SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeskunde). Leden kunnen zich op individuele basis aansluiten bij deze externe geschillencommissie. Meer informatie vind je hier

Voorwaarden voor het lidmaatschap

 1. Het doel van de vereniging onderschrijven. Dit is in de statuten als volgt omschreven:
 • Het dienen van de maatschappelijke en beroepsbelangen van de aangesloten leden.
 • Het bevorderen van de toepassing van de waarderingstheorie en de ZKM-methodiek in binnen- en buitenland.
 • Het bevorderen van de ontwikkeling van de waarderingstheorie en ZKM-methodiek, onder andere door het aandragen van ervaringen uit het beroepsveld.
 1. Het naleven van de statuten en reglementen van de vereniging alsmede de besluiten van de organen van de vereniging. Denk in dit kader aan de regels inzake het kwaliteitsbeleid, het privacybeleid en de beroepsethiek.

Hoe meld ik mij aan?

 1. Download hier het aanmeldingsformulier en vul dit in.
 2. Vul ook de privacyverklaring ZKMvereniging in. Hierdoor geef je toestemming dat jouw gegevens binnen de leden van de beroepsvereniging via het besloten deel van de website mogen worden gedeeld.
 3. Vul tenslotte ook het aanvraagformulier Vermelding Website in, waardoor je toestemming geeft dat jouw gegevens ook zichtbaar zijn op het openbare deel van de website.
 4. Scan en mail alle ondertekende formulieren naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. t.a.v. Doreth Hamers.
 5. Alle documenten worden vervolgens beoordeeld door het bestuur; waarna je bericht ontvangt of je tot het lidmaatschap bent toegelaten. Het lidmaatschap wordt definitief zo gauw de verschuldigde contributie is betaald.

Regeling lidmaatschap belangstellenden

Voor belangstellenden is een mogelijkheid in het leven geroepen om verbonden te blijven met de ZKM-vereniging wanneer men niet meer praktijk voerend is.  Het bijzonder lidmaatschap voor belangstellenden houdt in dat men geen gebruik meer kan maken van een aantal voorzieningen en niet meer stemgerechtigd is. Maar men ontvangt wel de Nieuwsbrieven, de uitnodiging voor de Jaardag en het ZKM-magazine. 

 

Nog vragen?

Mail die naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. t.a.v. Doreth Hamers.

Dank voor jouw belangstelling en hopelijk kunnen we jou spoedig als nieuw lid welkom heten!

 

 

"Even stilstaan om vooruit te gaan"Dat kan prachtig mbv ZKM. Gefundeerde keuzes maken, vanuit balans, positiviteit en kracht weer in beweging komen of anders omgaan met stress. Dat levert veel op voor jou persoonlijk, als werknemer en voor de werkgever.  "inspirerend, persoonlijk, en resultaatgericht," dat is hoe klanten mij omschrijven. Ruim 17 jaar werk ik met de ZKM. Vaak combineer ik de diepgang en inzichten die mensen krijgen vanuit de ZKM met praktische tools uit de MAF training, een combinatie van Mindfulness, ACT en Focussen. Met als resultaat meer eigen regie, positiviteit en een zeer hoge klant tevredenheid. Vanuit mijn praktijk Mijander begeleid ik werknemers metname uit onderwijs, overheid en artsen bij hun persoonlijke- & loopbaanontwikkeling en geef ik de MAF training. Stilstaan bij werk- functionerings- of levensvragen en vanuit hernieuwde inzichten weer in beweging komen. Ik spreek daarbij mensen aan op hun eigen verantwoordelijkheid en veerkracht. Het ZKM zelfonderzoek gebruik ik graag als vertrekpunt bij loopbaanbegeleiding, outplacement trajecten of persoonlijke vragen. Klanten geven terug dat ze de ZKM een laagdrempelige concrete en effectieve werkwijze vinden. Specialisaties:ZKM volwassenen, ZKM jongeren, MAF trainer; het beste van Mindfulness ACT en Focussen, PPR (Persoonlijk Positie Repetoire), Voice Dialog, Loopbaanbegeleiding. Mijander werkt op een unieke locatie; De garage voor persoonlijk onderhoud. Je kan hier fysiek en mentaal terecht voor een APK of om de accu op te laden.In deze voormalige garage zijn twee bedrijven gevestigd; - ErgoFysio, praktijk voor Fysiotherapie en Ergonomisch advies- Mijander; praktijk voor persoonlijke- & loopbaanontwikkeling en training Voor meer informatie: www.mijander.nl of mail naar info@mijander.nl          

ZKM PROFESSIONAL?
 1. Telefoonnummer(*)
  Ongeldige invoer
 2. Naam(*)
  Ongeldige invoer
 3. E-mail(*)
  Ongeldige invoer
 4. Vraag(*)
  Ongeldige invoer
 5. (*)
  Ongeldige invoer