De effectiviteit van de ZKM

Het ZKM Evaluatiesysteem biedt informatie over de effectiviteit van de ZKM

Leden van de ZKM Vereniging, die ZKM trajecten met cliënten doen, zijn de enige coaches in Nederland die al meer dan tien jaar systematisch hun werk evalueren en gebruiken voor onderzoek. Inmiddels hebben per 1 juli 2021 bijna 900 cliënten een evaluatie ingevuld na afloop van het ZKM traject. 300 van die cliënten hebben dat een jaar later nog eens gedaan.

ZKM coaches die conform het ZKM Vereniging Kwaliteitssysteem werken, vragen hun cliënten vooraf, ter afsluiting van een ZKM traject en tenslotte na circa één jaar om een evaluatie.
Het gaat om een anonieme evaluatie.

Met deze gegevens is meerdere malen wetenschappelijk onderzoek gedaan en het duurzame effect van een ZKM traject aangetoond.
Zie het artikel in het Tijdschrift voor Coaching ter gelegenheid van de Dag van de Coach op 31 mei 2012 en een artikel van Geert Jan Aleven, dat interessant is voor cliënten en opdrachtgevers. Anke Abels en Margreet Poulie (2015) hebben een artikel gepubliceerd over: cliënttevredenheid en ervaren effectiviteit van het ZKM proces.

Uit de laatste Benchmark rapportage per 31 december 2020, gebaseerd op 238 ZKM trajecten waarbij cliënten alle 3 de evaluaties hebben ingevuld, komen de volgende gemiddelden *):

 • Hoe is je algemene tevredenheid over het ZKM traject? 9,0 (na afloop) en 8.7 (een jaar later)
 • Hoe effectief heb je het ZKM traject ervaren? 8,3 (na afloop) en 8,0 (een jaar later)
 • Hoe kijk je naar jezelf? 7,2 (voor de start van het traject), 8,3 (na afloop) en 8,2 (een jaar later)

In een nog te publiceren artikel van Dr. Annerieke Oosterwegel, Dr. Margreet Poulie en Anke Abels wordt geconcludeerd: ‘Cliënten zijn over het algemeen tevreden met hun traject. Daarnaast blijkt het traject gepaard te gaan met een positieve en blijvende verandering in levenssatisfactie, zelfeffectiviteit en zelfwaardering.’

Uit de database met evaluatiegegevens worden jaarlijks ook de rapportages per coach opgesteld. ZKM coaches kunnen hun ‘Coach rapportage’ vergelijken met de 'Benchmark rapportage' (een rapportage over alle evaluaties) en met hun ‘Coach rapportages’ uit voorgaande jaren
Deze rapportages zijn een belangrijke terugkoppeling naar de individuele ZKM coach en daarmee een instrument voor hun eigen professionalisering. Deze rapportages kunnen worden besproken in het kader van collegiale intervisie.

Sinds juni 2021 ontvangen cliënten een ‘Cliënt rapportage’ indien ze alle drie de evaluaties ingevuld hebben.
Klik op 'Cliënt rapportage uit het ZKM Evaluatiesysteem’ om een voorbeeld van deze rapportage te downloaden. In dit voorbeeld zijn ook de vragen te vinden die per evaluatie aan cliënten gesteld worden.

Het ZKM Evaluatiesysteem biedt een cliënt 3 reflectie momenten, reflectie op zowel zijn/haar tevredenheid in het leven en persoonlijke ontwikkeling als op de effectiviteit van het ZKM traject en de effectiviteit van de ZKM coach. Cliënten ervaren dat als belangrijk. Ze zijn vaak positief verrast om zo stil te staan en te ervaren wat het traject hen heeft gebracht.

*) de gemiddelde scores zijn omgezet van de 6 puntenschaal naar een 10 puntenschaal via
    de formule P10 = (P6-1)/5*9+1

ZKM PROFESSIONAL?
 1. Telefoonnummer(*)
  Ongeldige invoer
 2. Naam(*)
  Ongeldige invoer
 3. E-mail(*)
  Ongeldige invoer
 4. Vraag(*)
  Ongeldige invoer
 5. (*)
  Ongeldige invoer