De effectiviteit van de ZKM

Het ZKM Evaluatiesysteem biedt informatie over de effectiviteit van de ZKM

Leden van de ZKM Vereniging, die ZKM trajecten met cliënten doen, zijn de enige coaches in Nederland die al meer dan tien jaar systematisch hun werk evalueren en gebruiken voor onderzoek. Inmiddels hebben per 1 juli 2021 bijna 900 cliënten een evaluatie ingevuld na afloop van het ZKM traject. 300 van die cliënten hebben dat een jaar later nog eens gedaan.

ZKM coaches die conform het ZKM Vereniging Kwaliteitssysteem werken, vragen hun cliënten vooraf, ter afsluiting van een ZKM traject en tenslotte na circa één jaar om een evaluatie.
Het gaat om een anonieme evaluatie.

Met deze gegevens is meerdere malen wetenschappelijk onderzoek gedaan en het duurzame effect van een ZKM traject aangetoond.
Zie het artikel in het Tijdschrift voor Coaching ter gelegenheid van de Dag van de Coach op 31 mei 2012 en een artikel van Geert Jan Aleven, dat interessant is voor cliënten en opdrachtgevers. Anke Abels en Margreet Poulie (2015) hebben een artikel gepubliceerd over: cliënttevredenheid en ervaren effectiviteit van het ZKM proces.

Uit de laatste Benchmark rapportage per 31 december 2020, gebaseerd op 238 ZKM trajecten waarbij cliënten alle 3 de evaluaties hebben ingevuld, komen de volgende gemiddelden *):

 • Hoe is je algemene tevredenheid over het ZKM traject? 9,0 (na afloop) en 8.7 (een jaar later)
 • Hoe effectief heb je het ZKM traject ervaren? 8,3 (na afloop) en 8,0 (een jaar later)
 • Hoe kijk je naar jezelf? 7,2 (voor de start van het traject), 8,3 (na afloop) en 8,2 (een jaar later)

In een nog te publiceren artikel van Dr. Annerieke Oosterwegel, Dr. Margreet Poulie en Anke Abels wordt geconcludeerd: ‘Cliënten zijn over het algemeen tevreden met hun traject. Daarnaast blijkt het traject gepaard te gaan met een positieve en blijvende verandering in levenssatisfactie, zelfeffectiviteit en zelfwaardering.’

Uit de database met evaluatiegegevens worden jaarlijks ook de rapportages per coach opgesteld. ZKM coaches kunnen hun ‘Coach rapportage’ vergelijken met de 'Benchmark rapportage' (een rapportage over alle evaluaties) en met hun ‘Coach rapportages’ uit voorgaande jaren
Deze rapportages zijn een belangrijke terugkoppeling naar de individuele ZKM coach en daarmee een instrument voor hun eigen professionalisering. Deze rapportages kunnen worden besproken in het kader van collegiale intervisie.

Sinds juni 2021 ontvangen cliënten een ‘Cliënt rapportage’ indien ze alle drie de evaluaties ingevuld hebben.
Klik op 'Cliënt rapportage uit het ZKM Evaluatiesysteem’ om een voorbeeld van deze rapportage te downloaden. In dit voorbeeld zijn ook de vragen te vinden die per evaluatie aan cliënten gesteld worden.

Het ZKM Evaluatiesysteem biedt een cliënt 3 reflectie momenten, reflectie op zowel zijn/haar tevredenheid in het leven en persoonlijke ontwikkeling als op de effectiviteit van het ZKM traject en de effectiviteit van de ZKM coach. Cliënten ervaren dat als belangrijk. Ze zijn vaak positief verrast om zo stil te staan en te ervaren wat het traject hen heeft gebracht.

*) de gemiddelde scores zijn omgezet van de 6 puntenschaal naar een 10 puntenschaal via
    de formule P10 = (P6-1)/5*9+1

Susanne is sinds 2007 ZKM-consultant® en als zelfstandige werkzaam. Susanne staat bekend als transparant en energiek. Door haar uitnodigende houding gaan mensen als vanzelf met haar in gesprek en begeleidt zij hen bij het ontrafelen van problemen. Haar natuurlijke talent is om zaken van verschillende kanten te belichten. Ze is op haar best als mensen of teams vast dreigen te lopen en op zoek zijn naar andere mogelijkheden. Susanne is in staat vanuit haar open mind en geloof in ieders persoonlijke talenten, mensen optimaal tot hun recht te laten komen. Haar veelzijdige ervaring en onderzoekende vaardigheden helpen bij het creëren van een ander perspectief. Susanne is afgestudeerd als bestuurskundige aan de Universiteit Twente, als inspecteur van politie aan de Nederlandse Politieacademie en als ZKM-consultant®. Ze heeft ervaring als sociaal wetenschappelijk beleidsonderzoeker, organisatie-adviseur en leidinggevende bij de Nederlandse politie. Ingewikkelde zaken vertaalt ze naar heldere communicatie. Sinds 2008 werkt zij als persoonlijk coachen als onderzoeker. In haar coaching werkt zij vanuit eigen ervaringen in de dagelijkse praktijk. De ZKM en PPR staan daarin centraal. Op basis hiervan ontdekken mensen zelf hun kwaliteiten, drijfveren en onbewuste gedragspatronen. Susanne gelooft niet in een ‘quickfix’ en neemt de tijd om te verdiepen en verankeren. Thema’s zijn: talentontwikkeling, teamcoaching, werkstress, loopbaanbegeleiding en leiderschapsontwikkeling. Voor meer informatie: www.susanneholtackers.nl   

ZKM PROFESSIONAL?
 1. Telefoonnummer(*)
  Ongeldige invoer
 2. Naam(*)
  Ongeldige invoer
 3. E-mail(*)
  Ongeldige invoer
 4. Vraag(*)
  Ongeldige invoer
 5. (*)
  Ongeldige invoer