Gedragscode van de ZKMvereniging

Leden van de ZKM Vereniging houden zich in hun beroepsuitoefening als consultant, coach, begeleider, trainer en supervisor aan de Gedragscode van de ZKMvereniging, welke bestaat uit de volgende basisprincipes:

Integriteit
De ZKM-Professional streeft naar integriteit in en de toepassing van de ZKM. In zijn handelen betoont de ZKM-Professional eerlijkheid, gelijkwaardige behandeling en openheid tegenover betrokkenen. Hij schept tegenover alle betrokkenen duidelijkheid over de rollen die hij vervult en handelt in overeenstemming daarmee.

Respect
De ZKM-Professional toont respect voor de fundamentele rechten en waardigheid van de betrokkene en bevordert de ontwikkeling daarvan. Hij respecteert het recht van de betrokkene op privacy en vertrouwelijkheid. Hij respecteert en bevordert diens zelfbeschikking en autonomie, voor zover dat te verenigen is met de andere professionele verplichtingen van de ZKM-Professional en met de wet.

Deskundigheid
De ZKM-Professional streeft naar het verwerven en handhaven van een hoog niveau van deskundigheid in zijn beroepsuitoefening. Hij neemt de grenzen van zijn deskundigheid in acht en de beperkingen van zijn ervaring. Hij biedt alleen diensten aan en gebruikt alleen methoden en technieken waarvoor hij door opleiding, training en/of ervaring is gekwalificeerd.

Verantwoordelijkheid
De ZKM-Professional onderkent zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de betrokkene, zijn omgeving en de maatschappij. De ZKM-Professional is verantwoordelijk voor zijn professioneel handelen en zorgt ervoor, voor zover dat in zijn vermogen ligt, dat zijn diensten en de resultaten van zijn beroepsmatig handelen niet worden misbruikt.

 

De ontwikkeling van de individuele mens heeft mij altijd geboeid. Een inspiratiebron voor mij vormen de grote verhalen; mythen, sprookjes en legenden die een reflectie zijn van onze persoonlijke verhalen. Wat is de verhaallijn, of de rode draad die keuzes in jouw leven en werk tot dusver hebben bepaald? Elke mens creëert en leeft immers zijn eigen verhaal met periodes van groei en bloei en fases van stagnatie en crisis. Mijn uitdaging is het om jou op moeilijke momenten te ondersteunen, zodat je je kracht weer hervindt en je vervolgens in staat bent om zelf weer sturing en zin te geven aan je loopbaan en levensloop. Ik ben opgeleid als loopbaanbegeleider en coach en ben afgestudeerd als religiewetenschapper op het gebied van zingeving, identiteit en het levensverhaal. Sinds 2004 begeleid ik mensen op individuele basis en maak daarbij gebruik van reguliere en creatieve methodieken. Een van de methodieken is de ZelfKennisMethode (ZKM); een kortdurend intensief zelfonderzoek waarbij het levensverhaal het uitgangspunt vormt.  Mijn werkwijze is ontwikkelings- en resultaatgericht en wij werken samen vanuit een gelijkwaardige positie; jij bent de expert op het gebied van je eigen leven en ik ben de specialist in de toepassing van de methodieken. Ik ondersteun bij hulpvragen op het gebied van je persoonlijk functioneren, bij het bewust worden van wie je bent, welke keuzes je hebt gemaakt op grond van welke talenten en je mogelijkheden, en op het gebied van zingevingsvragen. Ik inspireer je bij het scheppen van een nieuw perspectief en de vertaalslag naar een verhaal; een nieuwe werkelijkheid die zin geeft aan je loopbaan en levensloop. Ik maak deel uit van de interne coachpool Amsterdam UMC en begeleid ook mensen vanuit eigen praktijk. Je kunt me bellen (06-36427156) of mailen (irenevanbussel@gmail.com) voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.   

Susanne is sinds 2007 ZKM-consultant® en als zelfstandige werkzaam. Susanne staat bekend als transparant en energiek. Door haar uitnodigende houding gaan mensen als vanzelf met haar in gesprek en begeleidt zij hen bij het ontrafelen van problemen. Haar natuurlijke talent is om zaken van verschillende kanten te belichten. Ze is op haar best als mensen of teams vast dreigen te lopen en op zoek zijn naar andere mogelijkheden. Susanne is in staat vanuit haar open mind en geloof in ieders persoonlijke talenten, mensen optimaal tot hun recht te laten komen. Haar veelzijdige ervaring en onderzoekende vaardigheden helpen bij het creëren van een ander perspectief. Susanne is afgestudeerd als bestuurskundige aan de Universiteit Twente, als inspecteur van politie aan de Nederlandse Politieacademie en als ZKM-consultant®. Ze heeft ervaring als sociaal wetenschappelijk beleidsonderzoeker, organisatie-adviseur en leidinggevende bij de Nederlandse politie. Ingewikkelde zaken vertaalt ze naar heldere communicatie. Sinds 2008 werkt zij als persoonlijk coachen als onderzoeker. In haar coaching werkt zij vanuit eigen ervaringen in de dagelijkse praktijk. De ZKM en PPR staan daarin centraal. Op basis hiervan ontdekken mensen zelf hun kwaliteiten, drijfveren en onbewuste gedragspatronen. Susanne gelooft niet in een ‘quickfix’ en neemt de tijd om te verdiepen en verankeren. Thema’s zijn: talentontwikkeling, teamcoaching, werkstress, loopbaanbegeleiding en leiderschapsontwikkeling. Voor meer informatie: www.susanneholtackers.nl   

De ZKM is voor mij 'op een elegante en veilige manier ontdekken wat jou boeit en tegenhoudt'. Zodat je daarna stappen kunt maken om nieuwe (onbekende) terreinen te ontdekken. Ik werk met verschillende methodieken en media, en jouw leerstijl staat centraal. We stellen samen een traject op maat op: Waar en wanneer leer en reflecteer jij? Ik ben psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP,  ingeschreven in het register van  A&O.  Ik begeleid mensen die psychische problemen hebben op of door het werk. Mijn specialisme is burnout- en stressklachten. Het uitgangspunt bij de begeleiding is dat een ontregelde fysiologie lichamelijke en psychische klachten veroorzaakt. Deze fysiologische ontregeling ontstaat meestal door roofbouw. Als iemand bij mij komt is hij/zij vaak langdurig mentaal en lichamelijk overbelast geweest. Bij de begeleiding richt ik me op vier niveaus: lichamelijk, gedragsmatig, emotioneel en mentaal. Veel aandacht is er daarbij voor de noodzakelijke balans tussen belasting en herstel en dat je weer voelt wat het verschil tussen inspanning en ontspanning is.  De ZKM zet ik in als het nodig is om de onderliggende patronen helder te krijgen: Waarom doe je zoals je doet? Wat zijn meewerkende en/of tegenwerkende krachten? Als je daar meer zicht op hebt kan er nagegaan worden welke relatie dit heeft met de beginvraag. Als deze relatie duidelijk is, kan er naar het gewenste doel toegewerkt worden en kunnen er gerichter en makkelijker keuzes gemaakt worden. De ZKM helpt je dan om een goede volgende stap te maken.  

ZKM PROFESSIONAL?
 1. Telefoonnummer(*)
  Ongeldige invoer
 2. Naam(*)
  Ongeldige invoer
 3. E-mail(*)
  Ongeldige invoer
 4. Vraag(*)
  Ongeldige invoer
 5. (*)
  Ongeldige invoer