Hoe het werkt

 

Uitgangspunt is de vraag- en doelstelling van het traject, die de cliënt formuleert in overleg met de opdrachtgever.  Uiteraard worden hierbij ook de verwachtingen vanuit de organisatie meegenomen.

 

Een ZKM-coachingstraject start met een zelfonderzoek gericht op het verkrijgen van inzicht. De duur van het ZKM- zelfonderzoek is ca. 15 uur, binnen enkele weken te realiseren. Er ontstaat dus in relatief weinig tijd een zeer compleet beeld. Na afloop van het onderzoek start de fase van coaching in de richting van nieuw gedrag.

 

Een ZKM-traject betekent altijd maatwerk: de vraag van de cliënt bepaalt de focus in het traject. Vervolgens start het zelfonderzoek met een gesprek waarin de cliënt zijn levens- en loopbaanverhaal vertelt. Centraal staan ervaringen die van betekenis zijn of zijn geweest in zijn leven en de ideeën over de toekomst. Alle zaken die in het huidige leven een belangrijke rol spelen, passeren de revue. Dit kunnen te maken hebben met werk of opleiding, maar ook met relaties, verwarrende ervaringen of hoe de cliënt in het algemeen functioneert. De coach luistert, stelt verdiepende vragen en helpt de cliënt om zo goed mogelijk onder woorden te brengen wat de kern is.

 

Deze kernzaken - de waardegebieden - worden in korte zinnen genoteerd op kaartjes. Vervolgens wordt onderzocht welke onderliggende betekenis deze ervaringen voor de cliënt hebben, door na te gaan welke gevoelens ze oproepen. Bij bespreking hiervan aan de hand van een uitgebreide rapportage, krijgt de cliënt zicht op gevoelspatronen die ónder het levensverhaal liggen. Hieruit worden één of meer thema’s afgeleid die een rode draad vormen door zijn hele leven.

 

De cliënt ontdekt vervolgens wat hem (nog) tegenhoudt om zijn doelen te bereiken.  Welke ‘overlevingsstrategieën’ of diepgewortelde overtuigingen staan in de weg? De cliënt komt tot nieuwe inzichten raakt geïnspireerd om in actie te komen .

Na afloop kan een coachingstraject worden opgesteld. Het is gebleken dat dit een aanzienlijke bijdrage levert aan de verankering van de opgedane inzichten in de dagelijkse praktijk.

 

Susanne is sinds 2007 ZKM-consultant® en als zelfstandige werkzaam. Susanne staat bekend als transparant en energiek. Door haar uitnodigende houding gaan mensen als vanzelf met haar in gesprek en begeleidt zij hen bij het ontrafelen van problemen. Haar natuurlijke talent is om zaken van verschillende kanten te belichten. Ze is op haar best als mensen of teams vast dreigen te lopen en op zoek zijn naar andere mogelijkheden. Susanne is in staat vanuit haar open mind en geloof in ieders persoonlijke talenten, mensen optimaal tot hun recht te laten komen. Haar veelzijdige ervaring en onderzoekende vaardigheden helpen bij het creëren van een ander perspectief. Susanne is afgestudeerd als bestuurskundige aan de Universiteit Twente, als inspecteur van politie aan de Nederlandse Politieacademie en als ZKM-consultant®. Ze heeft ervaring als sociaal wetenschappelijk beleidsonderzoeker, organisatie-adviseur en leidinggevende bij de Nederlandse politie. Ingewikkelde zaken vertaalt ze naar heldere communicatie. Sinds 2008 werkt zij als persoonlijk coachen als onderzoeker. In haar coaching werkt zij vanuit eigen ervaringen in de dagelijkse praktijk. De ZKM en PPR staan daarin centraal. Op basis hiervan ontdekken mensen zelf hun kwaliteiten, drijfveren en onbewuste gedragspatronen. Susanne gelooft niet in een ‘quickfix’ en neemt de tijd om te verdiepen en verankeren. Thema’s zijn: talentontwikkeling, teamcoaching, werkstress, loopbaanbegeleiding en leiderschapsontwikkeling. Voor meer informatie: www.susanneholtackers.nl   

ZKM PROFESSIONAL?
 1. Telefoonnummer(*)
  Ongeldige invoer
 2. Naam(*)
  Ongeldige invoer
 3. E-mail(*)
  Ongeldige invoer
 4. Vraag(*)
  Ongeldige invoer
 5. (*)
  Ongeldige invoer