Hoe het werkt

 

Uitgangspunt is de vraag- en doelstelling van het traject, die de cliënt formuleert in overleg met de opdrachtgever.  Uiteraard worden hierbij ook de verwachtingen vanuit de organisatie meegenomen.

 

Een ZKM-coachingstraject start met een zelfonderzoek gericht op het verkrijgen van inzicht. De duur van het ZKM- zelfonderzoek is ca. 15 uur, binnen enkele weken te realiseren. Er ontstaat dus in relatief weinig tijd een zeer compleet beeld. Na afloop van het onderzoek start de fase van coaching in de richting van nieuw gedrag.

 

Een ZKM-traject betekent altijd maatwerk: de vraag van de cliënt bepaalt de focus in het traject. Vervolgens start het zelfonderzoek met een gesprek waarin de cliënt zijn levens- en loopbaanverhaal vertelt. Centraal staan ervaringen die van betekenis zijn of zijn geweest in zijn leven en de ideeën over de toekomst. Alle zaken die in het huidige leven een belangrijke rol spelen, passeren de revue. Dit kunnen te maken hebben met werk of opleiding, maar ook met relaties, verwarrende ervaringen of hoe de cliënt in het algemeen functioneert. De coach luistert, stelt verdiepende vragen en helpt de cliënt om zo goed mogelijk onder woorden te brengen wat de kern is.

 

Deze kernzaken - de waardegebieden - worden in korte zinnen genoteerd op kaartjes. Vervolgens wordt onderzocht welke onderliggende betekenis deze ervaringen voor de cliënt hebben, door na te gaan welke gevoelens ze oproepen. Bij bespreking hiervan aan de hand van een uitgebreide rapportage, krijgt de cliënt zicht op gevoelspatronen die ónder het levensverhaal liggen. Hieruit worden één of meer thema’s afgeleid die een rode draad vormen door zijn hele leven.

 

De cliënt ontdekt vervolgens wat hem (nog) tegenhoudt om zijn doelen te bereiken.  Welke ‘overlevingsstrategieën’ of diepgewortelde overtuigingen staan in de weg? De cliënt komt tot nieuwe inzichten raakt geïnspireerd om in actie te komen .

Na afloop kan een coachingstraject worden opgesteld. Het is gebleken dat dit een aanzienlijke bijdrage levert aan de verankering van de opgedane inzichten in de dagelijkse praktijk.

 

"Even stilstaan om vooruit te gaan"Dat kan prachtig mbv ZKM. Gefundeerde keuzes maken, vanuit balans, positiviteit en kracht weer in beweging komen of anders omgaan met stress. Dat levert veel op voor jou persoonlijk, als werknemer en voor de werkgever.  "inspirerend, persoonlijk, en resultaatgericht," dat is hoe klanten mij omschrijven. Ruim 17 jaar werk ik met de ZKM. Vaak combineer ik de diepgang en inzichten die mensen krijgen vanuit de ZKM met praktische tools uit de MAF training, een combinatie van Mindfulness, ACT en Focussen. Met als resultaat meer eigen regie, positiviteit en een zeer hoge klant tevredenheid. Vanuit mijn praktijk Mijander begeleid ik werknemers metname uit onderwijs, overheid en artsen bij hun persoonlijke- & loopbaanontwikkeling en geef ik de MAF training. Stilstaan bij werk- functionerings- of levensvragen en vanuit hernieuwde inzichten weer in beweging komen. Ik spreek daarbij mensen aan op hun eigen verantwoordelijkheid en veerkracht. Het ZKM zelfonderzoek gebruik ik graag als vertrekpunt bij loopbaanbegeleiding, outplacement trajecten of persoonlijke vragen. Klanten geven terug dat ze de ZKM een laagdrempelige concrete en effectieve werkwijze vinden. Specialisaties:ZKM volwassenen, ZKM jongeren, MAF trainer; het beste van Mindfulness ACT en Focussen, PPR (Persoonlijk Positie Repetoire), Voice Dialog, Loopbaanbegeleiding. Mijander werkt op een unieke locatie; De garage voor persoonlijk onderhoud. Je kan hier fysiek en mentaal terecht voor een APK of om de accu op te laden.In deze voormalige garage zijn twee bedrijven gevestigd; - ErgoFysio, praktijk voor Fysiotherapie en Ergonomisch advies- Mijander; praktijk voor persoonlijke- & loopbaanontwikkeling en training Voor meer informatie: www.mijander.nl of mail naar info@mijander.nl          

ZKM PROFESSIONAL?
 1. Telefoonnummer(*)
  Ongeldige invoer
 2. Naam(*)
  Ongeldige invoer
 3. E-mail(*)
  Ongeldige invoer
 4. Vraag(*)
  Ongeldige invoer
 5. (*)
  Ongeldige invoer