Actueel

 

ZOOM BIJEENKOMST

De ZKM-vereniging is in beweging! Al meer dan dertig ZKM coaches ontmoeten elkaar regelmatig via de online vergadertool ZOOM.

We verbinden, delen en ontwikkelen samen. Hoe dat werkt kun je zien in deze video.

https://drive.google.com/file/d/1Bu28e1ibsoyH5ml52QmO2dxaJZEpZNxT/view?usp=sharing

 

Wil je ook meewerken aan meer beweging in de vereniging? Meld je dan aan voor een ZOOM bijeenkomst om hierover te brainstormen.

Vul de intekenlijst in en stuur de antwoorden naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , download hier de intekenlijst 

De eerste online ZOOM bijeenkomst is op dinsdag 20 november om 12:00 of om 20:00.  

Tot dan, 

Mirte Gerritsen en Adrienne Schimmel

Woensdag 10 april Algemene Leden Vergadering  2019

 

 

Onderstaand de aankondiging: 

"symposium ter gelegenheid van de promotie van Edwin van der Zande"  waarbij ons lid Ina ter Avest copromotor was. Edwin heeft in zijn onderzoek gebruik gemaakt van een DST-gerelateerde werkwijze.

 

Lectoraat Normatieve Professionalisering

Uitnodiging – woensdag 21 november 2018

Grenzen ervaren in persoonlijke ontwikkeling?!

Symposium ter gelegenheid van de promotie van Edwin van der Zande

 

Levensoriëntatie voor professionals is gericht op een  horizon van het goede leven! In het huidige denken over professionalisering en onderwijs staat persoonsvorming hoog op de agenda. Het is belangrijk, maar in het onderwijs komen er ook grenzen in beeld wanneer je aan vorming in levensoriëntatie begint. Waar ligt de grens tussen onderwijs, vorming en therapie? Wanneer wordt een levensvraag te persoonlijk? Wat betekent een religieuze levensoriëntatie voor professionalisering? Waar ligt de grens van diversiteit? Is er wel plaats voor soft skills in Finance & Business Studies?

In het narratief onderzoek van Edwin van der Zande verschijnt een nieuw perspectief op morele, persoonlijke en levensbeschouwelijke vorming als onderdeel van professionalisering. Het gaat om het vergroten van een moreel bewustzijn en het uitbreiden van dialogische vaardigheden in een vorming door en in levensoriëntatie.

 
 

Programma

Aan vijf dialoogtafels verkennen we in twee dialoogrondes de grenzen en ervaringen van persoonlijke ontwikkeling in onderwijscontexten. (Als het je niet lukt om bij aanvang aanwezig te zijn, is het ook mogelijk om bij ronde 2 in te stappen; s.v.p. bij opgave vermelden.)

Opgeven kan door middel van de link.

 

14.15 uur: Inloop

14.45 uur: Welkom en Inleiding op thema

15.00 uur: Ronde 1 (keuze uit 5 tafels)

15.45 uur: Pauze en oriëntatie op andere dialoogtafels
Hier kunnen deelnemers vrij rondlopen en op de andere dialoogtafels hun gedachten achterlaten.

16.15 uur: Ronde 2 (keuze uit 5 tafels)
17.00 uur: Afsluiting en borrel

 

Locatie
De ConceptSpace (ruimte 1.232) van Hogeschool Utrecht aan Padualaan 99, 3584 CH Utrecht (Science Park).


Dialoogtafels

Dialoogtafel 1: Caroline Gustavsson – Hoe kwetsbaar kun je zijn in professionalisering?

Voor persoonsvorming is kwetsbaarheid en daarmee veiligheid een  belangrijk thema. Maar hoe kwetsbaar kun  je zijn als docent? Welke kwetsbaarheid kun je verlangen van studenten/leerlingen? En is de mate van kwetsbaarheid bepalend voor de kwaliteit van de persoonsvorming? (Voertaal Engels)

Dialoogtafel 2: Monique van Dijk-Groeneboer – Horen levensbeschouwelijke wortels niet achter de voordeur te blijven?

Wanneer het om religie in de publieke ruimte gaat hoor je vaak ‘er is scheiding tussen kerk en staat’. Tegelijkertijd neemt persoonlijke ontwikkeling de wortels waaruit je leeft serieus. Hoe ver kun je, of moet je als docent daarin gaan? Bestaat er niet onbewust een grens tussen religies (achter de voordeur) en secularistische opvattingen (geoorloofd).

Dialoogtafel 3: Martin Rothgangel – Wat zijn de grenzen van inclusief onderwijs in de morele vorming van studenten?

Inclusief onderwijs beoogt dat er ruimte is voor iedereen. Toch zijn er wellicht morele en levensbeschouwelijke opvattingen die niet stroken met de opvatting van de docent? Kan en mag alles gezegd worden? Wat zijn de grenzen van je eigen normativiteit? Wat zijn de grenzen van een morele vorming in professionalisering? (Voertaal Engels)

Dialoogtafel 4: Cok Bakker – Soft skills en morele bewustwording in Finance and Business Studies: maar in hoeverre?

Zitten studenten in Finance, Marketing en Business studies wel te wachten op het ontwikkelen van soft skills, zoals  morele bewustwording, zelfverstaan en levensoriëntatie. Is iedere studie daar wel geschikt voor, of geldt het alleen voor mensgerichte opleidingen? Welke barrières moeten er overwonnen worden in de beroepsgroepen waarin efficiencyaccountibility  en winstmaximalisatie de vanzelfsprekende normen zijn.

Dialoogtafel 5: Edwin van der Zande – Onderwijs kan therapeutisch zijn: Tot hoever kun je gaan in persoonlijke ontwikkeling van studenten?

Aandacht voor persoonsvorming, karaktervorming en persoonlijke ontwikkeling raakt aan grenservaringen in iemands leven. Het kan tranen losmaken. Werkvormen in levensoriëntatie zijn niet enkel gericht op het cognitieve, maar ook het affectieve, waarbij ook aandacht is voor lichamelijkheid. Welke grenservaringen zijn er voor een docent in het begeleiden van studenten?


Begeleiders dialoogtafels

Caroline Gustavsson (Stockholm Universitet) doet narratief onderzoek naar de wijze waarop jongvolwassenen hun levensverhaal construeren. Zij spreekt over ‘existentiële configuraties’, waarbij ze impliciete levensvragen centraal stelt in plaats van de woorden ‘zin’ en ‘betekenis’ als uitgangspunt te nemen.

Monique van Dijk-Groeneboer (Universiteit van Tilburg)  doet langlopend kwantitatief onderzoek naar zingeving onder Nederlandse jongeren. Dit onderzoek is momenteel uitgebreid waarin internationaal vergeleken wordt hoe jongeren hun waardenoriëntatie beschrijven. Momenteel ontwerpt ze een nieuw handboek vakdidactiek levensbeschouwelijke vorming.

Martin Rothgangel (Universität Wien) is hoogleraar godsdienstpedagogiek met bijzondere interesse in de religieuze dimensie van een brede, algemene Bildung, zowel in de reguliere onderwijscontext van de school als in de specifieke context van de lerarenopleiding.

Cok Bakker (Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht) is hoogleraar Levensbeschouwelijke vorming en lector Normatieve Professionalisering en doet onderzoek naar wijze waarop professionals als 'reflective practitioners' zich kunnen oefenen in het stellen van fundamentele vragen bij de uitoefening van hun beroep. 

Edwin van der Zande (Hogeschool Utrecht) doet onderzoek naar de betekenis en functie van  levensoriëntatie in de professionalisering van studenten en pas-afgestudeerden. In zijn proefschrift benoemt hij verschillende typologieën studenten die in verschillende mate hun levensoriëntatie beschrijven en integreren als onderdeel van hun visie op goed werk en goed samenleven.

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe boeken van Hubert Hermans

Met een knipoog naar het lied dat wij op de Jaardag van 2017 voor Hubert Hermans hebben gezongen: Hubert is nog lang niet uitgezongen! Van zijn hand verschenen onlangs twee boeken en aan een derde boek heeft hij als mederedacteur bijgedragen. Wij brengen deze publicaties graag onder jullie aandacht:

 

BEDREIGDE PSYCHODIVERSITEIT, PLEIDOOI VOOR EEN INNERLIJKE DEMOCRATIE. Wat doet de huidige samenleving in en met onszelf? Wat gebeurt er met onze emoties en hoe gaan we daarmee om? Uitgeverij Gompels & Svacina, Den Bosch, 2018. 172 pp.  

Voor nadere info, zie link.  

 

SOCIETY IN THE SELF: a Theory of identity in Democracy. New York: Oxford University Press, 2018.

Zie link en tevens via google Oxford, Society in the Self

 

En tenslotte:

Frans Meijers en Hubert Hermans (eds.): The Dialogical Self Theory in Education. A Multicultural Perspective. Springer International Publishing, 2018. 214 pp, zowel hard cover als ebook.

 

Zelfonderzoek geaccrediteerd voor leraren!

 

Mieke Wijdeveld en Adrienne Schimmel hebben een certificaat ontworpen dat we allemaal kunnen uitreiken aan leraren die bij ons een Zelfonderzoek hebben doorlopen. De registercommissie van registerleraar.nl heeft het zelfonderzoek als professionaliseringsactiviteit voor leraren in het onderwijs goedgekeurd. Dit betekent dat leraren binnen het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en speciaal onderwijs uren kunnen toevoegen aan hun registerdossier (via 'zelf een activiteit toevoegen').

Hiervoor is het nodig dat er een certificaat wordt uitgereikt aan docenten die deelnemen aan een zelfonderzoek. Niet alleen willen wij zo een gezamenlijk optreden naar buiten bewerkstelligen, maar op deze manier krijgen we door de centrale registratie, ook een beeld van de daadwerkelijke uitgifte. Dit beeld kunnen we weer gebruiken om kracht bij te zetten bij de aanvraag voor een hernieuwde erkenning voor volgend jaar. Want begin 2019 is er sprake van een migratie. Het vrijwillige register gaat dan over in het nieuwe verplichte register. Waarschijnlijk gaat dit betekenen dat wij hierin weer tot actie over moeten gaan. Vandaar nu een inventarisatie van jullie behoeften!

Wij horen graag van je als je met leraren werkt of dit als een potentiele doelgroep beschouwt. Onze vragen aan jou zijn:

Was je op de hoogte was van deze accreditatie? Ja/nee

Heb je wel eens een certificaat uitgereikt? Ja/nee

Wil je zelf ook tijd investeren in herregistratie? Ja/nee

 

Antwoorden mailen naar Adrienne: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

ZKM PROFESSIONAL?
 1. Telefoonnummer(*)
  Ongeldige invoer
 2. Naam(*)
  Ongeldige invoer
 3. E-mail(*)
  Ongeldige invoer
 4. Vraag(*)
  Ongeldige invoer