ZKM voor leraren 

 

Professionalisering Leraren

Als leraar ben je dagelijks bezig met de motivatie van jouw leerlingen, je stimuleert autonomie en weet hoe belangrijk een goede relatie met ze is. Je leert ze reflecteren omdat je weet hoe dit ten goede komt aan het leerproces en hun ontwikkeling, Hoe zit het met jouw professionele ontwikkeling? Neem jij de tijd voor zelfreflectie? Of schiet dat er bij in, met al je nakijkwerk, voorbereiding en administratieve taken? Hoe voel jij je de laatste tijd tijdens het lesgeven? Lees verder

“Het ZKM-traject heeft mij verbazingwekkend veel inzicht verschaft, met als resultaat dat ik nu weer de stip op de horizon heb waarnaar ik zo verlangd heb en kan verlangen! “

~ Docent klassieke talen ~

 

​Persoonlijk leiderschap

Leidinggevenden spelen een belangrijke rol als zij aandacht hebben voor de ontwikkelbehoefte van leerkrachten, zowel individueel en als team. Als leidinggevende kun je hierin voorzien door te stimuleren, te motiveren en te ondersteunen. Door de ervaren werkdruk, de toenemende eisen die gesteld worden, de blijvende veranderingen in de werkomgeving en de privésituatie, etc. raken mensen overbelast. Hoe motiveer jij mensen die in een negatieve spiraal terecht komen, minder presteren, uitvallen of misschien gaan vertrekken? Hoe maak je echt contact gericht op autonomie, competentie en verbinding? Lees verder

Ik vind het knap hoe de methode me bij mijn kern brengt. Ik zie nu beter waardoor ik de neiging heb problemen uit de weg te gaan. Ik kan weer verder!”

~ Adjunct–sectordirecteur ~

 

Teamontwikkeling op maat

Wil je als team ontwikkelen en innoveren vanuit een gezamenlijke visie? Bij ons krijg je een aanpak die naadloos aansluit bij jullie eigen thema’s. Wij gaan met teams en directie in gesprek, denken mee, onderzoeken de behoeften die er leven op de school en stimuleren beweging en ontwikkeling bij teams en organisatie. Inspiratie vanuit intrinsieke motivatie! Lees verder .

“Op een positieve manier heb ik geleerd hoe om te gaan met weerstand en tegenslag. Het ZKM traject was iets wat ik iedereen zou gunnen. Het geeft zoveel duidelijkheid over wie je bent en hoe dat zo gekomen is, dat je echt in jezelf gaat geloven en vanzelf beter gaat functioneren.”

~ Directeur Primair Onderwijs ~

 

Meer weten?

Je kunt op deze website meer lezen over de ZelfKennisMethode en de ZKM opleidingen. Informeer ook eens naar onze workshops en webinars met de mogelijkheid voor persoonlijke uitleg. In een lunch Webinar krijg je in een half uur een compact en helder beeld van de ZelfKennisMethode. Waarna er nog ruimte is voor vragen en aansluiting bij specifieke onderwijssituatie; startende leraren, leraren die op hun tenen lopen met risico op uitval, secties/teams die willen reflecteren op hun samenwerking,…

In een workshop van ongeveer twee uur kun je de werking ook zelf ervaren! 

 

  

Interviews

In een reeks gesprekken interviewt Adrienne Schimmel coaches die met de ZelfKennisMethode (ZKM) werken. We praten over de specifieke rol en kracht van het zelfonderzoek binnen o.a. het onderwijs, de re-integratie en de zorg. Met deze reeks interviews wil ik je een inkijkje geven in onze manier van werken. Je krijgt een beeld van de bijzondere methodiek die wij gebruiken, maar ook van de unieke invulling die elke coach eraan geeft. Lees verder

Het spits wordt afgebeten door Mirjam Hermsen van de Horizonte Groep.  “Wij werken bij Horizonte zowel individueel als in teamverband (MT en schoolteam) op basis van de ZKM methode en de onderliggende waarderingstheorie”, vertelt Mirjam Hermsen. De grotere trajecten binnen het onderwijs starten met het Management Team (MT) zelf. De individuele leden gaan aan de slag met een zelfonderzoek. Daarna doorbreken we gezamenlijk met het hele MT patronen om vanuit een gemeenschappelijke visie en eenzelfde taal met de teams aan de slag te gaan. Dat doen we nu al ongeveer 10 jaar binnen het basisonderwijs, maar ook op het voortgezet onderwijs, een ROC en een hbo. Op deze manier kun je samen de stap maken van individueel naar collectief leren en van curatief naar preventief werken. Als werknemer heb je baat bij een werkgever die jouw ontwikkeling kan volgen en ondersteunen.” Lees verder

Ina ter Avest, cultuur- en godsdienstpsycholoog, docent, onderzoeker en ZKM consultant, heeft veel ervaring in het begeleiden en coachen van directieleden en teams van leerkrachten. Ina is actief als redactielid bij diverse boeken met thema’s als: ‘leidinggeven in het onderwijs’ en ‘wat doen we met de tijd die we krijgen in het onderwijs?’ Een boek dat net afgerond is, gaat over interreligieus leren en hoe creëer je daar ruimte voor. Godsdienst is een rode draad in het leven van Ina. “Niet per se strikt in kerkjes en hokjes, meer zoals in het Engelse woord faith, dat je ergens voor gaat, iets jou diep raakt”, legt Ina uit. Dat kan verbonden zijn met een traditie, maar vooral ook met  mensen. “Hoe mensen, die in min of meer dezelfde omstandigheden opgroeien, toch heel anders met hun geloof omgaan, dat fascineert mij.” Lees verder

Jaantje Thiadens vertelt in een interview hoe zij een droom waarmaakt met haar praktijk op wielen, de Coach Cabin. “Na de middelbare school was ik zoekende: wie ben ik, hoe zit de wereld in elkaar? Ik heb Geschiedenis gestudeerd om te begrijpen wat mensen in tijd en ruimte beweegt. Daarna ben ik als docent geschiedenis, remedial teacher, leerlingbegeleider en mentor in het voortgezet onderwijs gaan werken. Vooral de taken als mentor hadden de diepgang die ik zocht, maar ik had daar niet de tijd en ruimte voor die ik eigenlijk wilde en nodig had om het goed te doen. Als kind wilde ik graag zigeunerin worden. In die zigeunerin zie ik een vrouw die de tijd en ruimte heeft, een veilig plekje heeft in een steeds wisselende omgeving, mensen ontmoet, een tijdje blijft en als de tijd rijp is weer verder trekt, tot de harten spreekt, haar intuïtie gebruikt en onverstoorbaar haar gang gaat. Voortbordurend op wat ik in die zigeunerin waardeer, samen met wat ik belangrijk vind in mijn werk, kwam ik op het idee om een praktijk op wielen te starten.” Lees verder

Sophia Huizinga heeft jaren lesgegeven in het basisonderwijs en begeleidt nu jongeren en leraren in haar praktijk Sophia ZKM zelfonderzoek en coaching. Na een opleiding pedagogiek is Sophia de verkorte pabo gaan doen en is in het basisonderwijs gaan werken. “Mijn eerste school was één grote familie waar iedereen elkaar hielp. Er waren leraren in het team die vernieuwing wilden. Het ontwikkelingsgericht onderwijs stond toen in de kinderschoenen. Dat heeft mij altijd getrokken en aangesproken, op die manier ben je veel meer gericht op de intrinsieke motivatie van leerlingen. Ik had in die tijd steeds korte contracten en deed invalwerk op verschillende scholen en dat was op een bepaald moment genoeg. Ik ben toen onderwijskunde gaan studeren. Het gaat daarbij zowel om hele concrete dingen als om idealen. Ik ben naast de practicus toch ook de filosoof.” Lees verder

Marjolein Bender is een interne coach in het voortgezet onderwijs, marjoleinbender*nl: ‘diepgang en transformatie in coaching’. “Ik begon mijn loopbaan als docent in het voortgezet onderwijs (creatieve vakken en gezondheidskunde)”, vertelt Marjolein. “Ik raakte al snel steeds meer gefascineerd door hoe mijn collega’s dit werk vonden en ervaarden. Ik zag en hoorde veel en weet nog wel dat ik dacht: ik geloof niet dat ze het werk elke dag nou allemaal zo leuk vinden. In het begin was ik vooral hard aan het werk om mijn vak inhoudelijk op orde te krijgen. Echt de kneepjes van het vak leren, daar ben je de eerste paar jaar wel zoet mee. Met de leerlingen liep het altijd wel. Daarna ging ik steeds meer kijken hoe ik mijzelf voelde in de school. Hoe je je hoofd boven water houdt in een schoolorganisatie.” Lees verder

Desirée Pieters is psycholoog, ZKM-coach, Voice Dialogue facilitator en hoofdopleider van de ZKM opleiding Reflection & Action. Desirée is haar carrière begonnen als orthopedagoog. “Binnen het basisonderwijs werd ik ingeschakeld als er leerlingen waren die leerproblemen hadden om te diagnosticeren wat er aan de hand was en handelingsplannen op te stellen voor docenten. Daarnaast werkte ik in het lager beroepsonderwijs, wat nu het vmbo en vso is”, vertelt Desirée. “In de begeleiding van leerlingen met specifieke leerbehoeften kwam ik ook vaak gedrags- of emotionele problemen tegen. Ik zag een gedragsprobleem als een symptoom van iets dat verborgen ligt. Dat verborgene op emotioneel en motivationeel vlak van leerlingen vond ik interessanter dan de leerproblemen. Wanneer voelen leerlingen zich prettig in hun vel, zodat ze open kunnen staan voor de lesstof?” Lees verder

We praten met Marjolijn Zwolsman over haar ervaring in het onderwijs en haar plannen met de ZKM opleiding die ze in het najaar van 2017 is gestart. Marjolijn wil de ZKM methodiek in combinatie met creatieve coaching gaan aanbieden. Ze tekent en schildert vanaf haar 4e jaar. Na de kunstacademie werkte zij in het onderwijs als docent beeldende vorming en stagebegeleider bij de opleiding Maatschappelijke Zorg op het ROC van Twente. Als zelfstandig ondernemer werkt ze nu vanuit haar onderneming Atelier Lijn. “Hoe die combinatie creativiteit en ZKM er precies uit gaat zien weet ik nog niet. Wat je ontdekt voor jezelf tijdens het Zelfonderzoek, de doelen die je voor jezelf stelt, kun je natuurlijk heel goed verwerken in creatieve opdrachten. Zelfs in de beginfase van een Zelfonderzoek zou je al met beelden kunnen gaan werken. Het gebruik van metaforen nodigt daar zeker al toe uit.” Lees verder

We praten met Mieke Wijdeveld over haar meer dan twintig jaar ervaring als ZKM-consultant en docent aan de ZKM-opleiding (Z&W) en haar droom voor het onderwijs. “Ik heb af en toe wat rare ‘carrièremoves’ gemaakt. Na mijn gymnasium - waar ik hard voor heb moeten werken - dacht ik, nu heb ik genoeg met dat koppie gedaan en wil ik lichamelijk wel eens wat actiever worden. Ik ben toen de ALO gaan doen, een opleiding tot Gymnastiekdocent. In het onderwijs gekomen dacht ik al snel, is dit nu eigenlijk wat ik wil? Ik vond het zo’n vluchtig contact met de leerlingen, na vijftig minuten kreeg ik de volgende klas en de volgende. Het mentorschap vond ik meteen een ontzettend leuke taak, daar heb ik af en toe nog wel een beetje heimwee naar. Prachtig om steeds dingen te bedenken om de onderlinge band in mijn klas te versterken. Ik had niet één klassenvertegenwoordiger maar twee. Een meisje en een jongen, zij waren mijn ogen en oren in de klas, daar had ik iedere week overleg mee. Een belangrijke functie, vertelde ik ze. Na een maand of twee kwamen er weer twee anderen zodat verschillende leerlingen aan de beurt kwamen. Ik heb nog steeds met enkele leerlingen uit die tijd contact.” Lees verder

Bert Holman heeft in het Maagdenhuis in Amsterdam een ontmoeting met Rudy Vandamme. Rudy is zelfstandig onderzoeker en methodiek-ontwikkelaar, en promoveerde op een interessant onderzoek: ‘De hbo-docent en zijn identiteit’. Met de mooie ondertitel ‘Jezelf boetseren in je beroepsrol’. Hij heeft daarbij de waarde van de theorie van het dialogische zelf heel praktisch toegepast met het Persoonlijk Positie Repertoire (PPR). Zo bleek hij in staat om de identiteitsontwikkeling in beeld te brengen. In het onderwijs gebeurt momenteel heel veel. Hoogste tijd om met Rudy de huidige stand van zaken vanuit die dialogische benadering te bespreken. Lees verder

Het is een hele kunst om met Marja Steegenga van Mijander een interview te plannen. Ze heeft het druk met de lancering van de e-learning en het schrijven van een projectplan voor de Hersenstichting. Marja heeft samen met Ellis Merkelijn de Hersenbokaal van de Hersenstichting gewonnen met het project ‘Met MAF meer mens’. Haar reguliere MAFtraining brengt Mindfulness, ACT (Acceptance & Commitment Therapy) en Focussen samen in een training om stress te verminderen. De daarop gebaseerde e-learning is specifiek voor zowel mensen met hersenletsel als voor de mantelzorger. Resultaat: leren omgaan met de veranderingen als gevolg van hersenletsel en het leven opnieuw op de rails krijgen. “Deze e-learning wordt tijdens het Hersenletselcongres gelanceerd. Daarnaast zijn we gevraagd door de Hersenstichting om deel te nemen aan een vervolgsubsidie voor de implementatie, borging en effectmeting. Als het lukt zou dat geweldig zijn! Innoveren, pionieren en verbinden is wel een rode draad in mijn leven. Dat begon al lang geleden met zorgvernieuwende vormen van wonen voor mensen met een verstandelijk handicap.” Lees verder

Deze keer ontmoeten Bert Holman en Adrienne Schimmel organisatie antropoloog Daniëlle Verschuren. Ze promoveerde op ‘Het geheim van de innovatieve schoolleider’. Daniëlle was leraar op het mbo (maatschappijleer) en hbo (communicatie). Bij de KPC-groep werkte ze dertien jaar lang o.a. aan strategische beleidsadvisering en management development en coachte zij leiders in het onderwijs. We spreken haar bij TIAS School for Business and Society in Tilburg. “Het geheim gaat vooral over lef hebben. Het lef om de interne dialoog met jezelf te kunnen voeren. Daarbij óók de minder plezierige kant kunnen omarmen. De interne spanning en stress vooral niet uit de weg gaan. Sterker nog, die opzoeken, ernaartoe gaan via reflectie, jezelf vragen stellen en feedback bij anderen halen. De schoolleider die dit op deze wijze bij zichzelf aangaat kan óók de docenten prikkelen en stimuleren hetzelfde te doen. Ook dan is lef weer nodig. Dit levert je niet altijd waardering op. Dat is een rode draad in het leven van de innovatieve schoolleider. Niet af en toe maar als levenslang proces. Je zou als leerling in het voortgezet onderwijs al kunnen beginnen met je biografie. Leer leerlingen te reflecteren op waar ze vandaan komen en waar ze nu staan. Wat zijn mijn patronen en wat betekent dat voor mijn ontwikkeling en voor mijn zijn? Ook deze reflectie zou geen eenmalige actie moeten zijn, maar ingebed moeten worden in het onderwijssysteem. De dialoog aangaan met de kinderen zodat een gezamenlijk jargon ontwikkeld wordt om zo elkaar feedback te kunnen geven. Dit zou een substantieel onderdeel moeten zijn van het curriculum.” Lees verder

Deze keer ontmoet Adrienne Schimmel klinisch psycholoog en psychotherapeut Jan F. Nauta is. In de jaren 70 van de vorige eeuw maakte Jan, orthopedagoog in opleiding, kennis met (het werk van) Hubert Hermans en zijn toenmalige vrouw Els Hermans-Jansen. Dit leidde tot de publicatie ‘Zelfonderzoek als leerlingbegeleiding’ (Samsom Uitgeverij 1987). Jan Nauta was als docent en supervisor betrokken bij de Opleiding Zelfconfrontatie-Methode en Waarderingstheorie. Na jarenlang als behandelaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie gewerkt te hebben, is hij nu werkzaam als psychoanalytisch en narratief psychotherapeut in zijn eigen praktijk te Slochteren. We praten over de ZKM als onmisbaar instrument in zijn praktijk.

‘Om het subjectieve zelfverhaal voor het voetlicht te krijgen, is het noodzakelijk om de persoon in zijn zelfonderzoek zelf als betekenisgever centraal te stellen’, is een kenmerkende uitspraak van Hubert Hermans. “Hermans vroeg me om in een afstudeerscriptie de ZKM aan te passen voor gebruik met adolescenten. Twee publicaties zijn daarvan het gevolg geweest. Zelfonderzoek met kinderen en jongeren uit 2006 is de meest recente. In mijn praktijk werk ik vaak met de ZKM omdat het een fijne, duidelijke en gestructureerde manier is om met de ander steeds dieper in gesprek te komen. Zeker in de beginfase, structureert de ZKM de samenwerkingsrelatie tussen de cliënt en de therapeut.” Lees verder

  

 

 

Binnenkort staan hier weer nieuwe interviews en is er weer meer informatie te vinden. Houd de website dus goed in de gaten!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Even stilstaan om vooruit te gaan"Dat kan prachtig mbv ZKM. Gefundeerde keuzes maken, vanuit balans, positiviteit en kracht weer in beweging komen of anders omgaan met stress. Dat levert veel op voor jou persoonlijk, als werknemer en voor de werkgever.  "inspirerend, persoonlijk, en resultaatgericht," dat is hoe klanten mij omschrijven. Ruim 17 jaar werk ik met de ZKM. Vaak combineer ik de diepgang en inzichten die mensen krijgen vanuit de ZKM met praktische tools uit de MAF training, een combinatie van Mindfulness, ACT en Focussen. Met als resultaat meer eigen regie, positiviteit en een zeer hoge klant tevredenheid. Vanuit mijn praktijk Mijander begeleid ik werknemers metname uit onderwijs, overheid en artsen bij hun persoonlijke- & loopbaanontwikkeling en geef ik de MAF training. Stilstaan bij werk- functionerings- of levensvragen en vanuit hernieuwde inzichten weer in beweging komen. Ik spreek daarbij mensen aan op hun eigen verantwoordelijkheid en veerkracht. Het ZKM zelfonderzoek gebruik ik graag als vertrekpunt bij loopbaanbegeleiding, outplacement trajecten of persoonlijke vragen. Klanten geven terug dat ze de ZKM een laagdrempelige concrete en effectieve werkwijze vinden. Specialisaties:ZKM volwassenen, ZKM jongeren, MAF trainer; het beste van Mindfulness ACT en Focussen, PPR (Persoonlijk Positie Repetoire), Voice Dialog, Loopbaanbegeleiding. Mijander werkt op een unieke locatie; De garage voor persoonlijk onderhoud. Je kan hier fysiek en mentaal terecht voor een APK of om de accu op te laden.In deze voormalige garage zijn twee bedrijven gevestigd; - ErgoFysio, praktijk voor Fysiotherapie en Ergonomisch advies- Mijander; praktijk voor persoonlijke- & loopbaanontwikkeling en training Voor meer informatie: www.mijander.nl of mail naar info@mijander.nl          

ZKM PROFESSIONAL?
 1. Telefoonnummer(*)
  Ongeldige invoer
 2. Naam(*)
  Ongeldige invoer
 3. E-mail(*)
  Ongeldige invoer
 4. Vraag(*)
  Ongeldige invoer
 5. (*)
  Ongeldige invoer