ZKM Opleiding R&A

ZKM Opleiding R & A

 

 

Naar de website van ZKM Opleiding Reflection & Action klik hier

 

 

De opleiding die een stap verder gaat.

ZKM Opleiding Reflection & Action is een compacte opleiding tot ZKM coach voor therapeuten, psychologen en coaches die op zoek zijn naar een effectieve gestructureerde methode, die tegelijkertijd ruimte biedt aan de eigenheid en invulling van de coach zelf. In onze opleiding staan het ambachtelijk leren werken met de ZKM methodiek  en de persoonlijke ontwikkeling van jezelf als ZKM coach centraal. Je wordt opgeleid tot gecertificeerd ZKM coach.

 

Over onze opleiding

Begin jaren tachtig raakte dr. Margreet Poulie bezield door het gedachtegoed van Prof. Dr. H.J.M. Hermans. Na een inspirerende samenwerking op het snijvlak van wetenschap en praktijk, richtte zij in 1998 haar eigen ZKM opleiding Reflection & Action (ZKM-R&A) op.  De ontwikkeling van de methode stond en staat niet stil. Zij is aangevuld met het empowerment model van D.Gershon & G.Straub. Onze ZKM opleiding geeft deze combinatie de naam ZelfKennisMethode, met behoud van het label ZKM. Momenteel geven drs. Desirée Pieters en drs. Selma Roenhorst leiding aan de opleiding.

 

Inhoud opleiding

In de ZKM opleiding leer je de methode beheersen en direct praktisch toe te passen.  De theorie wordt verbonden aan eigen ervaringen en observaties. Je voert in de opleiding 2 ZKM zelfonderzoeken uit als coach en als cliënt. Dat alles onder supervisie. Ideeën vanuit andere psychologische invalshoeken worden geïntegreerd in de opleiding, zodat  de ZKM methode een optimale uitbreiding of toevoeging wordt in je eigen praktijk en aanpak.

 

Organisatie van de opleiding

De opleiding bestaat uit 13 lesdagen verdeeld over blokken van 1 tot 2 aaneengesloten dagen. De opleiding vindt plaats in Zeist. Daarnaast volgt de cursist 2 supervisietrajecten, 4 intervisiebijeenkomsten en schrijft een eindwerkstuk. Om het eindcertificaat te halen voert de cursist zelfstandig 6 ZKM’s uit. De totale belasting van de opleiding aan studie- en contacturen is 162,5 uur. De ZKM opleiding is geaccrediteerd door het NIP (Arbeid & Organisatie) voor 124 punten, door de SKB voor 172 punten en door het NOBCO voor 26 PE punten.

 

 

Wat biedt de ZKM Opleiding R&A je?

Inspiratie. Kennis. Vakmanschap. Enthousiasme. Je leert werken met de ZKM: de theoretische, wetenschappelijke achtergrond en je doet veel praktijkervaring op. Onze opleiding besteedt uitgebreid aandacht aan je eigen persoonlijke groei en professionele ontwikkeling.

 

Geïnteresseerd? Neem contact op voor informatie of een oriënterend gesprek.

 

Quotes van cursisten

“De feedback die wordt gegeven, doet me groeien en geeft me houvast om me te ontwikkelen”

“De beste opleiding ooit die ik heb gevolgd, ik mocht groeien en leren in een veilige omgeving”

“ De diepgang die wordt aangeboden geldt zowel voor de theorie als voor de praktijk als voor mijn ontwikkeling”

 “De ZKM opleiding heeft me een basis gegeven die alles wat ik daarvoor had gedaan bij elkaar bracht en logisch maakte”

“In de opleiding heb ik zelf twee ZKM zelfonderzoeken ondergaan en ook zelf gedaan. Vooral het laatste was zeer leerzaam voor mij en heeft mij de ondersteuning gegeven om te durven opstarten met mijn eigen praktijk”

“De opleiding heeft me naast een waardevol professioneel netwerk, vakmanschap en inspiratie gebracht.”

ZKM PROFESSIONAL?
 1. Telefoonnummer(*)
  Ongeldige invoer
 2. Naam(*)
  Ongeldige invoer
 3. E-mail(*)
  Ongeldige invoer
 4. Vraag(*)
  Ongeldige invoer
 5. (*)
  Ongeldige invoer