Wat kost het?

Een ZKM-traject is altijd maatwerk. Hoewel de methode een aantal vaste onderdelen kent, wordt de precieze vorm en inhoud van het traject altijd in overleg met de cliënt bepaald. Wanneer je een ZKM-zelfonderzoek wilt gaan doen kan je voor de kosten terecht bij de desbetreffende coach/consultant. Over het algemeen worden er verschillende tarieven gehanteerd voor werkgevers en particulieren.

Mogelijkheden voor vergoeding:

 • Vergoeding via de zorgverzekeraar
  Afhankelijk van de coach/consultant en de afspraken met die er zijn met de zorgverzekeraar wordt een deel van het coachingtraject vergoed via de zorgverzekering. Dit is op te vragen bij de desbetreffende coach/consultant.
 • Trainings- en opleidingsbudget werkgever
  De meeste werkgevers hebben budget beschikbaar voor de opleiding en ontwikkeling van het personeel. Als werknemer kun je hier aanspraak op maken voor coaching, training of opleiding. Vraag je werkgever of hij/zij wil investeren in je groei en employability.
 • Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijv. in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.
 • Studiekosten
  Als particulier kun je de kosten voor het coachingstraject inclusief de BTW als studiekosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Belastingdienst.
 • Belastingaftrek ondernemers en ZZP'ers
  Voor ondernemers en ZZP'ers geldt dat coaching aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting, vennootschapbelasting en omzetbelasting.
ZKM PROFESSIONAL?
 1. Telefoonnummer(*)
  Ongeldige invoer
 2. Naam(*)
  Ongeldige invoer
 3. E-mail(*)
  Ongeldige invoer
 4. Vraag(*)
  Ongeldige invoer
 5. (*)
  Ongeldige invoer