Algemene informatie

ZKM vereniging Richtlijnen Deskundigheidsbevordering

Bij deskundigheidsbevordering zijn in het kwaliteitsreglement van de ZKM Vereniging de volgende categorieën te onderscheiden:

1. intervisie en supervisie

2. opleiding via bijvoorbeeld masterclasses, workshops, lezingen, studiebijeenkomsten, opleidingen, etc.

3. zelfstudie door bijvoorbeeld het lezen van boeken, artikelen, bekijken van dvd’s, etc.

4. het geven van scholing via docentschappen en supervisierollen, het geven van workshops en masterclasses, het geven van lezingen, het doen van onderzoek en het publiceren van artikelen en boeken

De richtlijnen deskundigheidsbevordering geven inzicht in wat er verwacht wordt van een ZKM-professional om de eigen beroepskennis up to date te houden en te verbreden. Ook geven de richtlijnen concreet aan hoe dat te doen.

Deze richtlijnen zijn bedoeld een kader te bieden aan de intercollegiale bespreking van elkaars ontwikkeling in deskundigheid. Dat betekent dat het zo nodig, in samenspraak met de leden, zal worden aangepast. In deze tijd geldt het principe van de drie L’s (LLL). Life Long Learning is ook voor onze leden van essentieel belang. Het beroep van hulpverlener/coach/consultant is immers voortdurend in ontwikkeling.

Naast deze richtlijnen blijven we investeren in creatief en kritisch nadenken over dit LLL-principe en de betekenis hiervan voor alle belanghebbenden: cliënten, opdrachtgevers, zorgverzekeraars, het onderwijs en de ZKM Vereniging met haar leden,

Download de pdf met de ZKM Vereniging Richtlijnen Deskundigheidsbevordering

ZKM Vereniging Privacyreglement

Tijdens een ZKM coaching traject wordt gewerkt met persoonlijke informatie van de cliënt. Ook wordt gebruik gemaakt van een computerprogramma, dat een aantal statistische berekeningen uitvoert. Het is belangrijk dat de privacy van een cliënt gewaarborgd is.

De ZKM Vereniging heeft met behulp van een gespecialiseerde jurist, het ZKM Vereniging Privacyreglement opgesteld.

Het ZKM Vereniging-Privacyreglement volgt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Ethische code voor de ZKM-Professional

Richtlijnen voor leden van de ZKM Vereniging (Vereniging voor ZKM-Professionals), in hun hoedanigheid als ZKM-Professional; te gebruiken naast de ethische gedragsregels van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de landelijke beroepsvereniging van psychologen. Deze ethische code is een samenvatting van richtlijnen en adviezen om de coaching en begeleiding via de Zelfkonfrontatiemethode op een kwalitatief hoog professioneel peil te houden.ZKM-Professionals ontvangen bij hun inschrijving als lid van de ZKM Vereniging een exemplaar van deze code en worden geacht hiermee schriftelijk in te stemmen.

Lees meer: Ethische code voor de ZKM-Professional

VvZB Statuten - gewijzigd ALV sept.2009

VvZB privacyreglement - 10 feb 2010.pdf

VvZB Kwaliteitsreglement - 24 sept 2010

VvZB Kwaliteitsbeleid - 24 sept 2010

Zoekt u een ZKM-coach/consultant die de ZKM opleiding heeft afgerond met bijbehorende certificering?
 
Klik op 'Zoeken via een lijst' om te zoeken op naam, postcode, plaats
Klik op 'Zoeken via de kaart' om te zoeken rondom een bepaalde plaats
ZKM-coach/consultant die werken conform het VvZB-Kwaliteitssysteem en de VvZB Kwaliteitsregistratie hebben verkregen herkent u met het VvZB keurmerk: 
 
Toelichting op 'Zoeken via een lijst':
U vindt op de lijst de ZKM-coaches/consultants die de opleiding van één van de twee ZKM opleidingen hebben voltooid, lid zijn van de VvZB en gevraagd hebben op deze lijst te worden vermeld. Zodra een ZKM-coach/consultant de opleiding succesvol afrondt, verkrijgt zij/hij de certificering. 
 
VvZB keurmerk achter de naam betekent dat de ZKM-coach/consultant werkt conform het VvZB-Kwaliteitssysteem en de VvZB Kwaliteitsregistratie heeft.
Op de naam klikken: De gegevens van een ZKM coach/consultant worden getoond. Indien aanwezig: klik op het tabblad 'extra informatie'.
 
Toelichting op 'Zoeken via de kaart':
Op de kaart vindt u dezelfde ZKM-coaches/consultants als op de alfabetische lijst. Nu echter geografisch weergegeven. De kaart werkt net zo als Google Maps.
Inzoomen door op '+' te klikken of door dubbel klikken met de linker muisknop, uitzoomen door op '-' te klikken. Met de linker muisknop ingedrukt kunt u de kaart bewegen.
Op een ballonnetje klikken: naam en adres van een ZKM coach/consultant worden getoond.
Op de naam klikken: De gegevens van een ZKM coach/consultant worden getoond.
Indien aanwezig: klik op het tabblad 'extra informatie'.

Studerenden
U vindt op deze lijst ZKM-coaches/consultants die studeren bij één van de twee ZKM opleidingen en het basistestimonium hebben behaald. Het gaat om die leden van de VvZB die gevraagd hebben op deze lijst te worden vermeld.
VvZB keurmerk achter de naam betekent dat de ZKM-coach/consultant werkt conform het VvZB-Kwaliteitssysteem en de VvZB Kwaliteitsregistratie heeft.
Op de naam klikken: De gegevens van een ZKM coach/consultant worden getoond. Indien aanwezig: klik op het tabblad 'extra informatie'.
 
 
ZKM PROFESSIONAL?
 1. Telefoonnummer(*)
  Ongeldige invoer
 2. Naam(*)
  Ongeldige invoer
 3. E-mail(*)
  Ongeldige invoer
 4. Vraag(*)
  Ongeldige invoer