Over gedragscodes, ethische grenzen en grijze gebieden bij loopbaancoaching

Dr Richard van de Loo

Aart Koormean (red.): U doet het maar. Ethiek en ethos in arbeid en loopbaan. Serie Psychologie en Praktijk. Uitgeverij Pearson, Amsterdam 2009. ISBN: 978-90-265-2224-6. www.person-nl.co


Een onduidelijke rolpositie tussen cliënt en opdrachtgever, een opdracht voor begeleiding aanvaarden met een verborgen agenda van de werkgever, zich door een cliënt onder druk gezet voelen. Dit zijn maar enkele voorbeelden van valkuilen waarin een loopbaancoach terecht kan komen. Zelfs indien deze gewapend is met een ZKM en lid is van de VvZB. De beroepspraktijk is nu eenmaal per definitie weerbarstig, want er spelen altijd verschillende en soms zelf conflicterende belangen.

Over die weerbarstige praktijk van de loopbaancoach gaat dit recent verschenen boek, waaraan ook ondergetekende een hoofdstuk heeft bijgedragen. De lezer krijgt een gevarieerd menu voorgeschoteld. Dit gevarieerde aanbod heeft alles te maken met de verschillende invalshoeken rond het grondthema beroepsethiek. Vanuit filosofisch en levensbeschouwelijk gezichtspunt blijkt de beroepsethiek niet los gezien te kunnen worden van de meer algemene arbeidsethiek en arbeidsmoraal in onze samenleving. Een ander hoofdstuk handelt over het krachtenveld van de loopbaancoach. Dat krachtenveld blijkt in verschillende domeinen, zoals het onderwijs, de assessmentpraktijk en de studie- en beroepskeuzebegeleiding, zo zijn eigen kenmerken en dynamieken te hebben. Daarover gaan stuk voor stuk informatieve hoofdstukken. En waar gaat het uiteindelijk om bij “goed kiezen” in een loopbaan? En wat kunnen beroepscodes bijdragen aan een ethisch verantwoorde uitoefening van het ambacht van loopbaancoach?

De lezer wandelt in een afwisselend landschap. Beroepsethiek blijkt vele facetten te hebben. Juist die verschillende invalshoeken en perspectieven zetten de lezer aan tot reflectie op het eigen handelen. Hierin ligt ook precies de bedoeling van dit boek. Niet zozeer het geven van concrete antwoorden, maar het aanreiken van een breed en rijk geschakeerd denkkader voor verdere reflectie en uitwerking. Dat is ook precies wat ik zelf heb ervaren toen ik de gedrukte versie nog eens heb gelezen. Een reis door een boeiend landschap van thema’s, waartoe ook onze beroepsvereniging uitnodigt met haar kwaliteitsbeleid en aandacht voor professionalisering. Zeker tegen de achtergrond van alle initiatieven van de VvZb op dit vlak, kan ik dit boek van harte aanbevelen.

Zelf heb ik trouwens ook plezier gehad aan de reis met een aantal gewaardeerde en ervaren collega’s uit het domein van praktijk en wetenschap rond het thema loopbaan, die tot deze publicatie heeft geleid.

 

ZKM PROFESSIONAL?
 1. Telefoonnummer(*)
  Ongeldige invoer
 2. Naam(*)
  Ongeldige invoer
 3. E-mail(*)
  Ongeldige invoer
 4. Vraag(*)
  Ongeldige invoer