Bij uitgeverij Van Gorcum is  verschenen    

De Dialogische Organisatie

Joep W.L. Wijsbek

Het wordt tijd dat we na de eenzijdige nadruk op financieel-economische ratio’s van de laatste jaren weer eens stil staan bij datgene waar het ook om draait in onze organisaties: de betekenis die mensen ontlenen aan het samen ergens aan te werken in een organisatie. We komen de zingeving van een organisatie op het spoor, door ons te richten op drie kernvragen: wie zijn we, waar komen we vandaan en welke zijn onze ambities voor de toekomst? Het antwoord op deze vragen kan worden weergegeven in de vorm van een verhaal (‘Corporate Story’). Zo’n verhaal speelt – impliciet of expliciet - een essentiële rol in de strategische koersbepaling en de ontwikkeling van een organisatie. Op de achtergrond  is een andere manier van kijken naar organisaties aan de orde. Tegenover de klassieke mechanistische metafoor van de organisatie als een ‘machine’ wordt het beeld van de organisatie als een dialogisch netwerk geplaatst. Daarbij zijn de theorie van het ‘dialogisch zelf’ van de professor Hubert Hermans, en de ‘zingevingsfilosofie’ van Viktor Frankl inspiratiebronnen voor de auteur.

De gedachte die in dit boek nader wordt uitgewerkt is dat de hedendaagse organisatie geen vastomlijnde identiteit kent. Een organisatie is in een continu proces op weg zichzelf vorm te geven, resulterend in een dynamische, narratieve identiteit.  Daarbij speelt de dialoog een essentiële rol. De dialoog tussen leiding en medewerkers, tussen organisatie en stakeholders, tussen maatschappij en organisatie. Een geslaagd proces van dialoog kan resulteren in een dynamische afstemming tussen de missie en ambitie van de organisatie enerzijds en het draagvlak en de betrokkenheid van alle belanghebbenden bij de organisatie anderzijds. Een gemeenschappelijke betekenisgeving, die zijn weerslag vindt in ‘het verhaal van de organisatie’. Hoe zo’n proces werkt wordt geïllustreerd aan de hand van twee casussen: de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Dienst Stadsbeheer van de Gemeente Dordrecht. Tevens wordt in dit boek een methode beschreven, ZKM-Organisatie®, waarmee het proces van deze dialoog in de organisatie gefaciliteerd kan worden. Hiernaast  zijn acht dialogen opgenomen, waarin deze zienswijze nader tegen het licht gehouden wordt. Met leiders van organisaties (Arthur Docters van Leeuwen, Martien Stevens), met wetenschappers en adviseurs (Paul de Blot, Hubert Hermans, Thijs Homan, Harry Kunneman, Rens van Loon en Cees Zwart). Het boek is een uitdagende mix van van theorie, praktijk en reflectie. Bestemd voor iedereen, die in het functioneren en de ontwikkeling van hedendaagse organisaties geïnteresseerd is,

Het voorwoord bij dit boek is van Herman Wijffels. De dialogen met de deskundigen werden opgetekend door Peter Schmitz.

Over de auteur

Joep W.L. Wijsbek heeft filosofie en psychologie gestudeerd. Hij heeft een ruime ervaring in uiteenlopende functies in het bedrijfsleven: bestuurder, manager, consultant. De laatste jaren houdt hij zich vanuit een eigen adviespraktijk (www.medina.nu) vooral bezig met de begeleiding van mensen en organisaties die behoefte hebben aan een intensieve zelfreflectie en het op basis daarvan  ontwikkelen van een nieuw perspectief voor de toekomst. Tevens is hij verbonden aan het Kenniscentrum voor Dialogische Begeleiding van de Universiteit voor Humanistiek.

Doelgroepen: bestuurders, leidinggevenden, consultants, zowel in het bedrijfsleven als in non-profitorganisaties en bij de overheid.

Onderwijs: HBO en WO Bedrijfs- en bestuurskunde, Human Resources Management, Communicatie.

 

 

ZKM PROFESSIONAL?
 1. Telefoonnummer(*)
  Ongeldige invoer
 2. Naam(*)
  Ongeldige invoer
 3. E-mail(*)
  Ongeldige invoer
 4. Vraag(*)
  Ongeldige invoer