LOUWE, J.J. & NAUTA, J.F. (RED.), ZELFONDERZOEK MET KINDEREN EN JONGEREN:
Een relationele methodiek.

Dit boek is niet leverbaar via de reguliere boekhandel, maar alleen te bestellen bij de uitgever: http://www.agiel.nl/webshop25.html


Tekst achterkaft:

Als methodiek voor zelfonderzoek is de Zelfkonfrontatiemethode (ZKM) al dertig jaar bekend. Dit boek presenteert nieuwe varianten die speciaal zijn ontwikkeld voor toepassing bij kinderen en jongeren. De methodiek van zelfonderzoek nodigt jeugdigen uit om een keer bij henzelf stil te staan en te reflecteren over personen en zaken die hen gevoelsmatig raken. In zijn eigen woorden vertelt de jonge zelfonderzoeker zijn zelfverhaal. Samen met een begeleider met wie hij productief samenwerkt, kent de jonge zelfonderzoeker daarbij betekenissen toe aan zichzelf en zijn omgeving. Zo brengt hij zijn eigen unieke belevingswereld in kaart. Via de dialoog met een daartoe geschoolde volwassene zet de jongere zelf, actief en doelgericht, veranderings­processen in gang om zijn welbevinden te verbeteren. Op onovertroffen wijze participeert de jeugdige via de ZKM in zijn eigen ontwikkelingsproces.

Uit het voorwoord van prof.dr. H.J.M.Hermans: “ Het geven van een eigen stem aan de jongere is de inspirerende kracht geweest die de redacteuren en de auteurs gedreven heeft tot het produceren van dit boek: een rijk geschakeerd werk waarin uiteen­lopende aspecten van de belevingswereld van kinderen en jongeren de revue passeren. Het boek weer­spiegelt de rijkdom van ervaringen die zo kenmerkend is voor mensen die volop in ontwikkeling zijn. In een tijd waarin kinderen en jongeren dreigen te bezwijken onder een groeiende berg van objectiverende tests, klinische ziektebeelden, psychologische en psychiatrische meetprocedures en evaluatie-instrumenten, laat dit boek een verfrissend geluid horen.”

Het boek is bedoeld voor professionals die intensief met kinderen en/of jongeren werken en geïnteresseerd zijn in persoonlijke betekenisgeving. Daarbij valt te denken aan ontwikkelings­psychologen, schoolpsychologen, orthopedagogen, leerlingbegeleiders, intern begeleiders / zorgcoördinatoren en ambulant begeleiders. Kortom zowel voor gedragsdeskundigen, HBO-masters en wetenschappelijke onderzoekers biedt Zelfonderzoek met kinderen en jongeren een passende opmaat voor verdere professionalisering.

 

ZKM PROFESSIONAL?
 1. Telefoonnummer(*)
  Ongeldige invoer
 2. Naam(*)
  Ongeldige invoer
 3. E-mail(*)
  Ongeldige invoer
 4. Vraag(*)
  Ongeldige invoer