De VvZB stimuleert het proces van continue kwaliteitsverbetering van haar leden, de ZKM-beoefenaars. Zo wordt de kwaliteit van ZKM trajecten gewaarborgd voor cliënten.

De kwaliteit in een ZKM traject is verankerd in de wetenschappelijk gefundeerde ZelfKonfrontatieMethode ook wel ZelfKennisMethode genoemd en daarnaast in de opleiding tot ZKM-beoefenaar. Een door de VvZB erkende opleiding eindigt met een certificering.

De VvZB besteedt veel aandacht aan kwaliteitsverbetering. Hierdoor blijft de Methode in ontwikkeling, zijn de ZKM opleidingen actief bezig met het verhogen van hun kwaliteit en blijven ZKM-beoefenaars zich na hun afstuderen professionaliseren. Deze continue aandacht voor kwaliteit gebeurt vanuit de Commissie Kwaliteit in nauwe samenwerking met de leden van de VvZB. Sinds 2007 is het VvZB-Kwaliteitssysteem onwikkeld.

Dat bestaat uit:

ZKM-beoefenaars, die dat expliciet aangeven in hun overeenkomsten met cliënten/opdrachtgevers en op hun website (indien van toepassing), werken conform het VvZB-Kwaliteitssysteem.
Zij gebruiken dit als een raamwerk om de kwaliteit van hun praktijk te toetsen en kunnen tot op zekere hoogte een persoonlijke invulling geven aan dit raamwerk, passend bij de eigen mogelijkheden, wensen en praktijkvoering. In de loop van 2012 zal op deze website onder 'bij wie kunt u terecht', zichtbaar zijn welke leden volledig conform het VvZB-Kwaliteitssysteem werken.

ZKM PROFESSIONAL?
 1. Telefoonnummer(*)
  Ongeldige invoer
 2. Naam(*)
  Ongeldige invoer
 3. E-mail(*)
  Ongeldige invoer
 4. Vraag(*)
  Ongeldige invoer